خانه / مدیریت ورزشی / فرم های پژوهشی

فرم های پژوهشی

فرم های پژوهشی

فرم اعتبار پرسشنامه …

فرم پاسخنامه ورود داده ها …

فرم پاسخنامه …

فرم مشخصات فردی …

 

پرسشنامه های دسته بندی نشده

پرسشنامه موانع فعالیت های تحقیقاتی …

 

 

درباره ی admin

همچنین ببینید

ورزش و تربیت بدنی در برنامه ششم توسعه

ورزش و تربیت بدنی در برنامه ششم توسعه