روستای سورانه

روستای سورانه

 

 

روستای سورانه در حدود ۷ کیلومتری شهر شازند وبا فاصله حدود ۴۰ کیلومتری از اراک در دامنه قله زیبا وسربه اسمان کشیده  شهباز قرار گرفته است. دارای مردمان سخت کوش اهل علم وادب وفرهنگ .

از اماکن مذهبی  روستا  امام زاده عبدالله (ع)و از مناظر زیبا ی ان سراب وقله شهباز (بلندترین ارتفاع دراستان مرکزی)و قلمستان  وباغهای روستا را میتوان نام برد. 

About admin

Check Also

قدمگاه

قدمگاه نام روستای قدمگاه به علت وجود  اثری به شکل فرو رفتن پای راست در …