روستای كله‌ نهرميان

روستای كله‌ نهرميان
كله‌نهرميان. 
[كَ لِ نَ] (اِخ) دهى از دهستان كزاز بالاست كه در بخش سربند شهرستان اراك واقع است و 395 تن سكنه دارد. (از فرهنگ جغرافيايى ايران ج2).

ولی هم اکنون این ر وستاازتوابع دهستان نهر میان،بخش زالیان،شهر ستان شازند،استان مرکزی قر اردار د . روجه تسمیه این د ه میتوان بخوصورت یعنی بقتح اول وثانی توجه نمودوگفت نام شهر ی بوده ودسته ای ازآنجاکوچ کره ونام شهرخویش راباخودآورد ه اند. 

 

چنین هر یکی همچو شیر یله

گزین کرد و شد تا بشهر کله

ولی تفرس بهترآنکه این لغت با«کلات»همچون حیات خویشاوندی دارد.همین کلمه است که دراسماءامکنه مازندر ان بصورت(کلا)درآمده وقلعه معرب آن است.درلغت مازندرانی درآخرنام دیهاوامکنه فراوان دیده می شود.حسن کلا،فیروزکلاوامثالهم. 

چون شکل قدیمی لغت گویا(کالاک)بوده ،ازاین رودرلهجه های مختلف صورتهای گوناگون باخودگرفته است .درزبان جنوبیهاومردم بیابانک کلات بمعنی ده وکلاته بمعنای مزر عه ودرالسنه شمالی کلادر مفهوم د ه استعمال شده است ودر اصطلاح شاهنامه کلات بمعنای مطلق شهردرآمده.شایددرزبان عراقی همین لغت بصورت کله کله ذکرشده باشدچه ارباب لغت جزءمفاهیم واژه میگویندنام شهری بوده است.بطورتحقیق کلاوه همچون کلافه روی ر یشه کلاوواقع و«وه»اتصال آنراوابسته بکله ویاکلات نموده است.(گزارشنامه یافقه اللغةاسامی امکنه ،ص210نوشته ابراهیم دهگان). 

مردم این روستا با گویش زیبای لری صحبت می نمایند . این روستا از نعمت برق آب گاز برخوردار می باشد .

این روستا دارای مدرسه راهنمایی و مدرسه ابتدایی است که هر دو در یک محل می باشد .

با توجه به وجود کوه های مرتفع دارای آب و هوای سرد و برفی در زمستان و معتدل و گرم در بهار و تابستان می باشد .

مردم برای کار های روزانه به شهرهای اطراف یعنی اراک شازند و مهاجران رفت و آمد می کنند  . دراین روستا تعدادی سید موسوی از نسل شاه چراغ ساکن هستند دین همه اهالی روستا اسلام و مذهبشان شیعه 12 امامی است . و مردمانی بسیارمهمان دوست هستن و با توجه به میزان جمعیت دارای درصد بالایی از جوانان تحصیل کرده است که تحت عناوین مختلف در کشور عزیزمان مشغول به خدمت می باشند .

با توجه به برخورداری روستا از منابع آب فراوان و هوای بسیار مطبوع و روح انگیز و هم چنین امکانات رفاهی ( برق ، آب ، گاز ، تلفن – مرکز بهداشت و وسیله ایاب و ذهاب به شهرها ) مهاجرت به شهر در آن بسیار پایین است و اغلب مردم ترجیح می دهند در خود روستا با احداث خانه باقی بمانند .روستاهای اطراف مرواریدره عبارتند از: روستای نهرمیان که در غرب مرواریدره واقع شده و مرکز دهستانی با نام دهستان نهرمیان می باشد که شامل مرواریدره .جلایر .بهمنی .قلعه چی بالا و پایین. کتیران بالا و پایین. چقاسیاه و چند روستای دیگر است. روستای چقاسیاه در جنوب غربی مرواریدره قرار دارد روستای کوسه علی هم در غرب و روستای کله نهرمیان در شمال آن است. 

About admin