خصوصيات يك مربی خوب

غزال فدايي نژاد

 

چگونه مي‌توان يك مربي خوب بود؟

به نظر شما يك مربي خوب چه چيزي را بايد بيشتر مورد توجه قرار دهد؟ برد، تعليم و يا فرصت بازي به هر بازيكن.  سوالاتي در اين زمينه از افراد گوناگون پرسيده شده است كه پاسخ افراد در رسيدن به يك تصوير كلي از يك مربي خوب كمك مي‌كند.

همه چيز برد نيست.

هدف از مربيگري بردن نيست.  برنده شدن حداقل اهميت را در اين زمينه دارد.  وقتي به عنوان مربي كار مي‌كنيد، برد و باخت حداقل اهميت را دارد. طبيعتاً هر كس چه مربي و چه بازيكن مايل است كه ببرد ولي لذت بردن از هيجان بازي نيز مورد توجه مي‌باشد.  مربي نبايد ورزشكار و تيم اش را براي برد تحت فشار قرار دهد، ولي بايد تيمش را به سوي برد سوق دهد.  درسي كه ازيك مربي خوب مي‌توان گرفت اين است كه بازنده ها تلاش خود را كرده‌اند، ولي برنده‌ها موفق‌تربوده‌اند! بعضي از بچه‌ها به خاطر فشار والدين به ورزش و رشته ورزشي خاصي رو مي‌آورند.  پس مربي بايد درك كند چه كسي به خاطر خود ورزش و چه كسي به خاطر والدينش بازي مي‌كند.  در مقايسه پسران و دختران، برد براي پسران از اهميت بيشتري نسبت به دختران برخوردار است و همچنين پسران خواستار آموزش مهارتهاي جديد هستند.  در حالي كه دختران از ايجاد فرصت بازي سخن مي‌گويند.

در ادامه به بررسي خصوصيات مربيان مختلف مي‌پردازيم.

 

مربياني كه بازيكنان خود را درك مي‌كنند و آنها را به حركت وادار مي‌سازند

يك مربي بايد قدرت وضعف بازيكن خود راشناسايي كند و در رفع مشكلات و پرورش استعداد او كوشا باشد.  صحبت با بازيكن و شناسايي توانايي او و بكارگيري آن درمواقع مورد نياز، باعث ايجاد اعتماد به نفس در وي شده و همچنين در روند پيشرفت او موثر مي‌باشد.  صحبت با بازيكن و شناخت هدف او از شركت در اين رشته و ايجاد برنامه‌ريزي براي رسيدن به اهداف از اصولي است كه مربي بايد رعايت كند.

مربياني كه سختگيرند و اشتباه مي‌كنند

مربي بايد بتواند حقيقت رابه بازيكن بگويد ولي در وي احساس بدي ايجاد نكند. وي بايد بازيكن را براي دست‌يابي به اهدافش در مسير درست هدايت كند، نه اينكه صرفاً او را براي بازي آماده كند. او بايد بتواند بازيكنانش  را از هر نظر تعليم داده وتيمش را با بوجود آوردن جوي مناسب به سوي پيروزي رهنمون سازد.

مربياني كه مهارتهاي زندگي را در كنار مهارتهاي ورزشي تعليم مي‌دهند

يك مربي خوب، به ويژه در رده‌هاي سني پايه بايد در كنار آموزش مهارتهاي ورزشي، توانايي آموزش مهارتهاي زندگي را نيز داشته باشد تا بتواند شاگردانش را در مورد مسائل مختلف زندگي راهنمايي كند.  اين امر مي‌تواند به بازيكن اين حس را القا كند كه به جز والدينش قادر است با يك شخص بالغ ديگر در مورد مسايلش صحبت كند. همچنين اگر مربي افكار مثبت داشته باشد و اين حس را منتقل كند، باعث مي‌شود بازيكن نيز در زندگي خود از اين قدرت براي پيشرفت و بهتر بودن استفاده كند.

مربياني كه بر روي تعداد محدودي از بازيكنان تمركزمي‌كنند

يك مربي خوب كسي ست كه بازيكنان را صرفاً براي مهارتشان درنظر نگيرد، بلكه باعث پيشرفت همه‌ي بازيكناني كه تلاش مي‌كنند، باشد.

مربياني كه بازيكنان خود را مايوس مي‌كنند

مربيان مربياني هستند كه بازيكنان خود را مايوس مي‌كنند و باعث ايجاد حس نااميدي درآنها مي‌شوند.  يك مربي خوب كسي است كه كنترل خود را زماني كه مي‌بازد از دست ندهد. در مربيگري تعادل يك كليد است. يك مربي خوب بايد درك كند افراد مختلف الگوهاي آموزشي متفاوت دارند و نبايد يك روش را در مهارتهاي يك فرد فقط به خاطر اينكه اين مهارت جواب داده است، اجبار كرد.

در آخر به اين نتيجه مي‌رسيم كه ورزش يك سرگرمي است و مربيان بايد سعي كنند كه در اين مسير قرار گيرند تا به هدفشان برسند.  مربي بايد احساسات شاگردان را درنظر بگيرد و نقاط ضعف و قوت آنها را بشناسد.  او بايد تمام سعي خود را بكند تا ورزش را براي بازيكن جذاب كند.

 

About admin

Check Also

دریاچه ارومیه ، دریاچه یا موزه نمک؟

دریاچه ارومیه تبدیل به یک کویر نمک شده دیکه اثری از آب و موجهای قشنگ …