اجرای ورزش صبحگاهی در مدارس سراسر کشور

شرایط اجرای ورزش صبحگاهی :

  • انجام حرکات کششی و چرخشی همراه با موزیک
  • مناسب یا سرود گروهی
  • مدت اجرا 10 دقیقه
  • کمک از دبیر ورزش یا دانش آموزان ورزشکار در انجام حرکات
  • پرهیز از انجام حرکاتی که منجر به تعویق دانش آموزان شود

 

براساس تفاهم نامه توسعه همکاری های متقابل معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و شبکه رادیویی ورزش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ورزش صبحگاهی از ابتدای سال تحصیلی جدید (94 – 95) در مدارس سراسر کشور اجرا می شود.

همچنین ایجاد جریان تبلیغاتی نهضت داوطلبی در دانش آموزان ورزشکار به عنوان مربیان ورزش صبحگاهی مدارس کشور و تهیه گزارش از برنامه های ورزش صبحگاهی مدارس کشور و گفت و گو با دانش آموزان، مربیان، مدیران و سایر دستندرکاران از دیگر تعهدات شبکه رادیویی ورزش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این تفاهم نامه عنوان شده است.

به گزارش ایرنا، این تفاهم نامه روز سه شنبه طی مراسمی با حضور سیدحمید قاسمی مدیر شبکه رادیویی ورزش سازمان صدا و سیما و مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در دبستان شهید دکتر بهشتی منطقه 3 به امضا رسید.
تفاهم نامه توسعه همکاری های متقابل معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و شبکه رادیویی ورزش سازمان صدا و سیما در راستای ایجاد نهضت ملی سلامت، سبک زندگی سالم و توسعه روحیه نشاط و شادابی در بین دانش آموزان با تاکید بر فعالیت های ورزشی به ویژه نرمش صبحگاهی در مدارس میان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و شبکه رادیویی ورزش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد زمینه همکاری و هماهنگی دو جانبه برای اجرای برنامه ها و فعالیت های ورزشی، از طریق همکاری فی مابین و زمینه سازی جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در راستای پرورش نسبی توانمند، آرمانگرا، بانشاط، سالم، دیندار و باهمت منعقد شده است.
توسعه نهضت ملی سلامت و ترویج سبک زندگی سالم در بین دانش آموزان، ارایه خدمات ورزشی فراگیر در گستره مدارس و آحاد دانش اموزان کشور، ایجاد انس و عادت به نرمش های صبحگاهی در دانش آموزان و نهادینه کردن این رفتار در طول زندگی آنان، توسعه نشاط و شادابی در مدارس و ارتقای سطح همدلی و هم زبانی بین دانش آموزان با وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.
ایجاد زمینه لازم برای تعریف طرح نرمش صبحگاهی در شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، معرفی طرح، برای جلب همکاری روسای آموزش و پرورش مناطق و شهرستان های کشور، ایجاد زمینه برای پخش هماهنگ و سراسری موزیک ورزش صبحگاهی در مراسم آغازین مدارس کشور، تهیه نرمش ها و حرکات ورزشی متناسب با گروه های سنی دانش آموزان دختر و پسر از تعهدات معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای این تفاهم نامه است.
همچنین پیش بینی موضوع و اقدامات زمینه ساز ورزش صبحگاهی در بخشنامه پروژه مهر، درج موضوع ورزش صبحگاهی در شورای آموزش و پرورش استان ها برای جلب همکاری و همیاری های بین بخشی و فراهم کردن شرایط و امکانان لازم برای تصویب طرح «ورزش صبحگاهی مدارس» در شورای عالی آموزش و پرورش از دیگر تعهدات معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در این تفاهم نامه عنوان شده است.
اجتماعی کردن طرح ورزش صبحگاهی از طریق تبلیغ و برنامه های مختلف صدا و سیما، پخش منظم آهنگ ورزش صبحگاهی هم زمان با مراسم آغازین مدارس از طریق رادیو ورزش در سراسر کشور به مدت پنج سال از طریق مبادله تفاهم نامه، تولید و پخش برنامه های کارشناسی با حضور صاحب نظران، متخصصان و معلمان تربیت بدنی در زمینه آثار و فواید ورزش صبحگاهی و ارایه راهکارهای گسترش و تعمیق آن از جمله تعهدات شبکه رادیویی ورزش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این تفاهم نامه است.
همچنین ایجاد جریان تبلیغاتی نهضت داوطلبی در دانش آموزان ورزشکار به عنوان مربیان ورزش صبحگاهی مدارس کشور و تهیه گزارش از برنامه های ورزش صبحگاهی مدارس کشور و گفت و گو با دانش آموزان، مربیان، مدیران و سایر دستندرکاران از دیگر تعهدات شبکه رادیویی ورزش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این تفاهم نامه عنوان شده است.
برای اجرای مطلوب این تفاهم نامه کارگروه اجرایی متشکل از دو تن از نمایندگان طرفین تشکیل می شود که این کارگروه وظیفه برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر فعالیت های مشترک و سایر موارد مورد علاقه طرفین را بر عهده خواهد داشت و هر ماه یک جلسه در این رابطه در محل معاونت تربیت بدنی و سلامت و دفتر رادیو ورزش برگزار می شود.

About admin

Check Also

دریاچه ارومیه ، دریاچه یا موزه نمک؟

دریاچه ارومیه تبدیل به یک کویر نمک شده دیکه اثری از آب و موجهای قشنگ …