تالار افتخارات

تالیف کتاب فعالیت جسمانی
هیات علمی همایش های تربیت بدنی
نوشتن مقاله های علمی
حضور در کلاس های فرهنگی
مدرس حیطه آمادگی جسمانی معلمان کشور
مدرس فدراسیون ورزش های همگانی
مشارکت-در-برگزاری-روز-المپیک
برگزاری دوره های آموزشی معلمان تربیت بدنی
حضور در برنامه هفته سرطان
راه اندازی ماهنامه ورزش خانواده در سال ۱۳۸۴
صاحب امتیاز و مدیر مسول هفته نامه ورزش خانواده
تالیف کتاب معلم تربیت بدنی
سخنرانی در همایش های علمی
شرکت در دوره آموزشی جنبش المپیک
عضو اتاق فکر وزارت ورزش و جوانان

مشاور ورزشی وزارت کشور

عضو-هیات-علمی-الگوهای-تدریس-وزارت-آموزش-و-پرورش
مشارکت در فعالیت های اجتماعی
عضو فعال موسسه خیریه خوبان ورزش خانواده
هیات موسس و عضویت در گروه بین المللی ورزش خانواده
فعال حفاظت از محیط زیست و عضویت در گروه های حفاظت از محیط زیست
استاد دانشگاه و معلم مدرسه
تدریس در مدرسه دوره ابتدایی و متوسطه
تدریس در دانشگاه در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های آزاد اسلامی ، تهران ، شهید رجایی، پیام نور از سال ۱۳۷۷
رتبه نخست کنکور سراسری

About admin