نرخ تورم و بیکاری در ایران و استان مرکزی

بر اساس آمار سال 1393 نرخ تورم کل کشور 15.6 و نرخ تورم استان مرکزی 14.2 می باشد.

استان مرکزی در سنوات مختلف یکی از استان های با نرخ بیکاری پایین می باشد. در استان مرکزی شهرستان شازند بالاترین نرخ بیکاری را دارد.

 

 نرخ تورم

پایین ترین نرخ تورم طی ۵۰ سال گذشته مربوط به سال ۱۳۴۴ و معادل ۰.۳ درصد بوده است و پس از آن سال های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ با نرخ تورم ۰.۸ درصد رتبه دوم پایین ترین میزان تورم را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس طی ۵۰ سال گذشته سال ۱۳۷۴ با نرخ تورم ۴۹.۴ درصد بالاترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده است. پس از سال ۷۳ با نرخ تورم ۳۵.۲ درصد، در سال های ۹۲ با تورم ۳۴.۷ درصد و ۹۱ با نرخ تورم ۳۰.۵ درصد شاهد بالاترین نرخ تورم بوده‌ایم.

 

نرخ تورم در 50 سال گذشته

سال نرخ تورم سال نرخ تورم
1342 1 1368 17.4
1343 4.5 1369 9
1344 0.3 1370 27.7
1345 0.8 1371 24.4
1346 0.8 1372 22.9
1347 1.5 1373 35.2
1348 3.6 1374 49.4
1349 1.5 1375 23.2
1350 5.5 1376 17.3
1351 6.3 1377 18.1
1352 11.2 1378 20.1
1353 15.5 1379 12.6
1354 9.9 1380 11.4
1355 16.6 1381 15.8
1356 25.1 1382 15.6
1357 10 1383 15.2
1358 11.4 1384 10.4
1359 23.5 1385 11.9
1360 22.8 1386 18.4
1361 19.2 1387 25.4
1362 14.8 1388 10.8
1363 10.4 1389 12.4
1364 6.9 1390 21.5
1365 23.7 1391 30.5
1366 27.7 1392 34.7
1367 28.9 1393

 

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مربوط به سال 1393 مربوط به استان مرکزی و کل کشور جدول زیر نشان داده شده است. شاخص پایه عدد 100 می باشد که در سال پایه یهنی سال 1390 تعیین شده است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مربوط به سال 1393 مربوط به استان مرکزی و کل کشور

نرخ تورم مربوط به سال 1393 استان مرکزی طبق جدول مذکور 14.2 و نرخ تورم کل کشور 15.6 می باشد .

 

 

نرخ بيكاري

نرخ بيكاري در جمعيت 10 ساله و بيشتر بر حسب مناطق شهري و روستايي(1393-1376)

شرح 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393
كل 13.1 12.5 13.5 14.3 14.2 12.8 11.8 10.3 11.5 11.3 10.5 10.4 11.9 13.5 12.3 12.1 10.4 10.6
شهري 12.7 13.1 14.0 14.9 14.8 14.3 12.8 12.3 13.8 13.4 12.5 12.0 13.5 15.3 13.7 13.8 11.8 11.6
روستايي 13.6 11.7 13.0 13.4 13.5 10.9 10.0 6.8 7.1 7.1 6.6 7.2 8.3 9.1 8.9 8.2 7.0 7.9

ماخذ: آمار ايران، نتايج طرح آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري(1383-1376) و طرح آمارگيري نيروي كار (1393- 1384).

نرخ بيكاري عبارت است:از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، ضرب‌در 100

در سال‌هاي 1380- 1383 اطلاعات پاييز بعنوان نماينده‌ي سال آورده شده است

 

مقایسه بیکاری در سال 92 و 93: بیکاری جوانان تشدید شد

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24ساله در پاییز امسال نسبت به تابستان امسال 2.8 درصد و نسبت به پاییز پارسال 1.4 درصد رشد کرد. مقایسه آمار بیکاری در پاییز 93 با تابستان امسال و پاییز 92 نشان از رشد بیشتر شاخص‌های بیکاری در ماه‌های مهر تا آذر سال جاری دارد.

بر این اساس، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24ساله در پاییز سال جاری نسبت به تابستان امسال 2.8 درصد و نسبت به پاییز پارسال 1.4 درصد رشد کرده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29ساله نیز در پاییز امسال در مقایسه با تابستان 1.6 درصد و نسبت به پاییز پارسال 0.2 درصد بیشتر شده است.

نرخ بیکاری مجموع نیز در پاییز 93 نسبت به تابستان 1 درصد و نسبت به پاییز پارسال 0.2 درصد رشد داشته است. این گزارش حاکی است: نسبت به تابستان امسال، نرخ بیکاری مردان در پاییز امسال 0.8 درصد و بیکاری زنان 2.3 درصد بیشتر شد. بیکاری در شهرها 1.2 درصد و در روستاها نیز 0.4 درصد رشد کرده است.

 

استان مرکزی یکی از استان های با نرخ بیکاری پایین می باشد.

در استان مرکزی شهرستان شازند بالاترین نرخ بیکاری را دارد.

About admin

Check Also

ورزش و تغيير نگرش‌ها

امروزه ورزش در بسياري از جوامع به صورت فرهنگ در آمده و جايگاه والايي دارد. …