شهر توره

شهر توره

این تابلو متعلق به زمان حال نیست بلکه متعلق به 11سال پیش است ! زمانی که تازه زمزمه های شهرشدن توره به گوش میرسید.زمانی که آقایون ازحول اینکه این قضیه به نام کی ثبت بشه میخواستن همه چیو بفروشن . ببخشن!خلاصه.وضعیت بسیار سریع و بی برنامه پیش رفت.عده ای از روی دلسوزی،عده ای از روی کینه ودشمنی،عده ای از روی حس انتقام جویی و خودبزرگ بینی،عده ای از روی غرور و غیرتشان! همه کار کردن که باشد یا نباشد! بالاخره شد..توره را میگویم..بالاخره شهر شد و تا مدتی برای جاافتادن اذهان عمومی، هرجا میرفتیم و می نشستیم و میگفتیم:یکی از کلمات کاربردیمان << شهر توره >> بود .ای کاش همان قدیم بود. ای کاش مردم هم مثل قدیم بودند! این قدیم که میگویم خیلی دیر نیست.. 10 سال پیش را میگویم.. کاش همه چیز را برای یکدیگر میخواستیم. کاش تحمل نقد را داشتیم. کاش کمی هم به فکر شهر وهمشهریهایمان بودیم! کاش.کاش.. کاش.

عزیزان مسئول ! حداقل این تابلو رو رنگش کنید که کسانی که میان تو این شهر هزار فکر وخیال نکنن.. خرابکاری و بی انضباطی از این چیزای کوچک شروع میشه.

About admin

Check Also

شهري “مهاجر” پذير به نام “مهاجران”

شهري “مهاجر” پذير به نام “مهاجران” شهر مهاجران یکی از 24 شهر جدید کشور ایران …