برنامه راهبردي وزارت ورزش و جوانان ایران

سند راهبردي ورزش و جوانان

 

منبع: وزارت ورزش و جوانان (1390) سند راهبردی وزارت ورزش و جوانان از سال 1390 تا 1394

 

مقدمه : سند راهبردي تدوين منظرها و نقشه راهبردي وزارت ورزش و جوانان براي يك دوره زماني پنج ساله از سال 90 لغايت 94 كه داراي 12 هدف بلند مدت و 12 راهبرد كلان تصويب و براي اجرا ابلاغ شد.

 

تاریخچه : نخستين دستگاه متولي ورزش كشور انجمني با عنوان انجمن ملي تربيت بدني و پيشاهنگي ايران كه در فروردين ماه سال 1313 تشكيل و رياست آن به عهده شخص شاه بود كه در 13 آبان 1315 رسما“ به ثبت رسيد.در سال 1350 قانون تاسيس سازمان تربيت بدني ايران شروع به كار نموده و در نهايت در تاريخ 12 ديماه 1389 سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان با هم ادغام و وزارت ورزش و جوانان تاسيس شد كه در تاريخ 12 مرداد 1390 با راي اعتماد مجلس نخستين وزير ورزش و جوانان كشور با نام دكتر محمد عباسي شروع به كار نمود.

شعار وزارت ورزش و جوانان : ايران با ورزش، جوان با ارزش

 

خط مشي : توسعه تربیت بدنی و ورزش می تواند تحولی اساسی را در حوزه های ورزش همگانی، تفریحی، ورزش پرورشی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه ای به وجود آورد و ضمن کاهش هزینه های درمان، به توسعه ورزش در جامعه کمک کند و موجب ارتقای سطح ورزش کشور در ابعاد منطقه ای و بین المللی شود.

ارزش ها : ورزش، پرورش و آرامش جسمی و روحی را برای آحاد جامعه به ارمغان می آورد بنابراین در تحقق ورزش همه جانبه همه نهادها در این مسیر سعی و تلاش همه  جانبه ای را به نمایش بگذارند بنابراین باید همگان از حقوق اجتماعی و غیر آن برخوردار شده و به بیانی عدالت باید در حوزه ورزش و جوانان به درستی رعایت و اجرا شود و همچنین برای ساختن جامعه ای بانشاط از هرجهت باید به نسل جوان توجه نمود

چشم انداز:سازندگي و توسعه ورزش كشور با هدف ارتقاء سلامت و نشاط اجتماعي، سرافرازي و بالندگي در صحنه هاي ملي و بين المللی وهمچنینتوسعة زيرساختها و كمك به صنعت ورزش. به اين معنا كه در پايان برش زماني پنج سال برنامة راهبردي مذكور در صورت تحقق اين اهداف چشم انداز در نظر گرفته شده نيز محقق شود.

ماموريت :وزارت ورزش و جوانان جهت ارتقاء سطح سلامتی جامعه و نشاط اجتماعی با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای حقیقی و حقوقی موجود به منظور توسعه زیرساخت ها، تربیت روحیه ورزشکاری،  ورزش خواهی و حمایت از از رشد علمی و حرفه ای ورزش قهرمانی با رویکرد عدالت محوری و فرهنگی کردن میادین ورزشی و همچنین ساماندهی ظرفیت های کشور جهت شناسایی ، حمایت و تقویت استعداد های روحی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جوانان و ارتقاء مشارکت انان در توسعه و تعالی کشور.

 

 

اهداف :

 1. تلاش در جهت اعتلاي فرهنگ ديني و اسلامي در ورزش
 2. ورزش براي هر ايراني (ورزش همگاني)
 3. ارتقاء و پيشرفت در بازي هاي آسيايي سال 2014 اينچوان كره جنوبي در مقايسه با ادوار قبلي
 4. دستيابي به يك متر مربع سرانه فضاي ورزشي براي هر ايراني
 5. حضور پررنگ در المپيك 2016 ريودوژانيرو در راستاي كسب سهميه بيشتر
 6. توسعه ورزش بانوان
 7. توجه به امر خصوصي سازي در ورزش
 8. نگاه ويژه به توسعه و گسترش ورزش پاك
 9. ترويج فرهنگ ورزشكاري و ورزش خواهي و ترويج نگرش جوان باوري و جوان ياوري در كشور
 10. توسعه ورزش در سطوح مختلف با هدف تقويت سلامتي و نشاط اجتماعي
 11. جلوه برجسته جوانان و فرهنگي شدن عرصه هاي ورزشي
 12. ارتقاي علمي و حرفه اي ورزش قهرماني و قرارگرفتن در جايگاه دهم المپيك و سوم آسيايي

 

راهبردها :

 1. توسعه و شتاب بخشيدن به احداث و تكميل زيرساخت هاي ورزشي و امور جوانان با رويكرد عدالت محوري در مناطق (13 سياست )
 2. ترويچ و توسعه ورزش همگاني (5 سياست)
 3. توسعه و حمايت از ورزش بانوان(6 سياست)
 4. اهتمام به ورزش قهرماني و حرفه اي و ارتقا جايگاه ورزش كشور و تثبيت اقتدار ملي در عرصه هاي بين المللي (9 سياست)
 5. احيا و تقويت ورزش هاي سنتي و آئيني ايران(1 سياست)
 6. ساماندهي امور جوانان از طريق سياسگذاري، پايش و تجميع ظرفيتهاي دستگاه ها و پژوهش هاي نگرشي(6سياست)
 7. ساماندهي و غني سازي اوقات فراغت جوانان(6 سياست)
 8. تعالي بخشي به ابعاد شخصيتي و هويتي جوانان و تعميق باورهاي مذهبي و انقلابي در آنان(4 سياست)
 9. ارتقا سطح مشاركت جوانان و افزايش روحيه جوان باوري ، جوان گرايي و جوان ياوري در كشور(4 سياست)
 10. توسعه و ارتقا فرهنگي – تربيتي عرصه هاي ورزشي و جوانان كشور(2 سياست)
 11. تلاش در جهت تحكيم نهاد خانواده و ترويج ازدواج آگاهانه، بهنگام و آسان ( 6 سياست)
 12. تقويت، توسعه و بهسازي منابع و ساختار سازمان(9 سياست)

 

 

 

 

 

راهبردها ، سياستها و راهكارهاي اجرايي

 

راهبرد اول توسعه و شتاب بخشيدن به احداث و تكميل زيرساختهاي ورزشي و امور جوانان با رويكرد عدالت محوري در مناطق

 

سياست1– افزايش سطح سرانه فضاي هاي ورزشي و رساند آن به استانداردهاي مطلوب (13 راهكار اجرايي )

راهكارهاي  اجرايي

 • پيگيري و تلاش براي اختصاص حداكثري اعتبارات مورد نياز در قوانين بودجه سنواتي
 • انجام بازديد هاي دوره اي از پروژه هاي در حال اجرا و اماكن ورزشي
 • ايجاد فرصت هاي اعتباري و تسهيلاتي براي بخش هاي خصوصي و تعاوني در جهت افزايش فضاهاي ورزشي
 • كمك در جهت تجهيز اماكن عمومي محلات و مساجد در جهت استفاده ورزشي و تجمع جوانان
 • احداث فضاهاي جديد و تسريع در تكميل پروژ ه هاي نيمه تمام
 • پيگيري و تلاش براي اختصاص حداكثري اعتبارات مورد نياز در قوانين بودجه سنواتي
 • ايجاد هماهنگي و تعامل با دستگا ه هاي متولي تامين اراضي دولتي
 • اختصاص كمك هاي فني و اعتباري و تسهيلات وجوه اداره شده به متقاضيان بخش ها
 • تهيه و تدوين بسته ي اجرايي و پيش بيني مشوق هاي قانوني براي جذب سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي
 • استانداري سازي اماكن ورزشي
 • بازسازي و مقاوم سازي اماكن ورزشي فرسوده
 • برگزاري دوره هاي مديريت نوين اداره اماكن ورزشي
 • استفاده از ظرفيت هاي قانوني برنامه پنجم توسعه در واگذاري اماكن ورزشي نيمه تمام جهت تكميل آن توسط بخش غير دولتي

 

سياست2- استفاده از تمام ظرفيت هاي منطقه اي و مزيت هاي جغرافيايي

راهكارهاي اجرايي

 • تهيه و تدوين لوايح مورد نياز و پيگيري طرح ها جهت تصويب در مراجع قانوني
 • انعقاد تفاهم نامه با نهادها و مراجع ذي ربط در سطوح ملي و استاني
 • پيگيري عضويت مديران ستادي و استاني در كميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شواري عالي شهر سازي و معماري كشور
 • بازنگري در دستورالعمل ها و سياست هاي نحوه استفاده و بهره برداري از فضاهاي ورزشي متعلق به دستگاه
 • اجراي طرح پايش ميادين و سالن هاي ورزشي و رفع نواقص آنان
 • انجام اقدامات لازم در ارتباط با حفظ و تملك كاربري هاي ورزشي واقع در طرح هاي مصوب شهري و روستايي

 

س3- استقرار نظام چامع مديريت و كنترل پروژه هاي عمراني و اماكن ورزشي

راهكار اجرايي

 • تدوين شاخص هاي كنترل مديريت براي پروژه ها
 • تهيه جدول كنترلي جهت بررسي و كنترل اماكن ورزشي
 • تلاش در جهت ايجاد رديف مستقل جهت نگهداري و حفظ اماكن ورزشي

 

س4- حمايت از فعاليت سمن ها و هيئت هاي ورزشي در نگهداري و بهره برداري از اماكن ورزشي

راهكار اجرايي

 • ايجاد سازو كار لازم در جهت واگذاري اماكن ورزشي به سمن ها و هيئت هاي ورزشي
 • بازسازي و مقاوم سازي اماكن ورزشي و فرسوده
 • اولويت واگذاري اداره اماكن ورزشي با اولويت تعاوني هاي كاركنان قراردادي آن اماكن

 

س5- تعيين وضعيت حقوقي و تثبت مالكيت دولت بر اراضي ، املاك و اماكن ورزشي

راهكار پنجم

 • اجراي برنامه مستند سازي اراضي و املاك دولتي
 • پيش بيني و تامين اعتبارات مورد نياز مربوط به تثبيت مالكليت دولت بر اراضي ، املاك و اماكن ورزشي
 • پيگيري حل و فصل اختلافات ملكي با سازمان هاي مدعي
 • انجام اقدامات لازم در ارتباط با حفظ و تملك كاربري هاي ورزشي واقع در طرح هاي مصوب شهري و روستايي ورزشي
 • تهيه و تدوين بازنگري دستورالعمل ها و سياست هاي تملك اراضي

 

س6-كاهش تصدي گري هاي دولتي و حمايت از بخش خصوصي در تقويت زير ساخت ها

راهكار ششم

 • واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني به بخش غير دولتي
 • پيگيري جهت تاسيس صندوق حمايت و تضمين سرمايه گذاري هاي ورزشي كشور
 • تدوين و بازنگري دستورالعمل ها و سياست هاي نحوه استفاده و بهره برداري از فضاهاي متعلق به دستگاه
 • تهيه و تدوين بسته ي اجرايي و پيش بيني مشوق هاي قانوني براي جذب سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي
 • پيگيري جهت تاسيس صندوق حمايت و تضمين سرمايه گذاري هاي ورزشي كشور
 • اختصاص كمك هاي فني و اعتباري و تسهيلات وجوه اداره شده به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني
 • واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام ، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني به بخش غير دولتي از طريق قانوني

 

س7-ايجاد و توسعه سمن سراهاي جوان در استان ها

راهكار اجرايي

 • بهره مندي از ظرفيت فضاهاي مازاد ساير دستگاه ها در خصوص بهره برداري با عنوان سمن سراهاي جوان
 • پيگيري در جهت تبديل عنوان فضاهاي مربوط به جوانان با عناوين فرهنگسراي جوان و خانه تشكل ها
 • س8-حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني در ساخت و كيفيت بخشي به تجهيزات ورزشي

راهكار اجرايي

 • ملزم نمودن ادارات كل استانها و شركت توسعه در جهت استفاده از ملزومات توليد داخلي در ساخت و ساز اماكن ورزشي

 

س9-افزايش توان مديريتي اماكن ورزشي و بهره وري لازم از اماكن

راهكار اجرايي

 • بكارگيري كارشناس متخصص متناسب با تعداد پروژه هاي ورزشي در حال ساخت
 • اجراي همايش ها ، سمينارها و كارگاه هاي آموزشي تخصصي جهت ارتقا سطح آگاهي كارشناسان
 • برگزاري دوره هاي مديريت نوين اداره اماكن ورزشي

س10-محروميت زدايي مناطق كمتر توسعه يافته و عدالت محوري با رعايت توازن رشته هاي ورزشي و جنسيتي و امور جانبازان

 

راهكار اجرايي

 • حمايت از بخش هاي غير دولتي علاقمند ، ايجاد مراكز ورزشي از طريق كمك هاي بلاعوص و يارانه تسهيلات
 • برنامه ريزي لازم در جهت افزايش سالن هاي ورزشي بانوان
 • اولويت برگزاري دوه هاي ارتقاء مربيگري و داوري و … ورزشي ، آموزشي و مسابقات توسط فدراسيون ها در استان هاي محروم
 • تهيه بانك اطلاعاتي اماكن موجود و در دست اجرا با قابليت به روز رساني
 • توسعه فضاهاي ورزشي روستايي
 • استفاده بهينه از همه ظرفيت هاي منطقه اي و مزيت هاي جغرافيايي
 • بررسي و توجيه نياز كشور به احداث اماكن جديد طبق تكاليف برنامه هاي توسعه و نياز جامع
 • شناسايي و احصي زمين هاي بلااستفاده در مجموعه هاي ورزشي كشور
 • پيگيري عضويت مديران ستادي و استاني در كميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور
 • شناسايي و احصي زمين هاي بلااستفاده در مجموعه هاي ورزشي كشور
 • بررسي و پيگيري امكانات ورزشي براي جانبازان و معلولين كشور
 • طراحي امكانات ورزشي به طريقي كه براي جانبازان و معلولين قابل استفاده باشد

 

 

س11-تقويت و توسعه نظام نظارتي بر ساخت و سازها

راهكار

 • تهيه و تدوين شرايط اختصاصي در انتخابات پيمانكاران واجد صلاحيت حوزه ورزش كشور
 • رعايت شرايط اقليمي مناطق و معماري هاي ويژه مطابق فرهنگ و ضرورت منطقه اي

 

 

راهبرد دومترويج و توسعه ورزش همگاني

 

س1- تلاش در جهت تقويت روحيه ورزشكاري و ورزش خواهي و همگاني كردن ورزش

 • تبليغ فوايد ورزش در جت سلامت و شادابي جامعه با بهره مندي از ظرفيت صدا و سيما، مطبوعات و رسانه ها و تهيه كتاب، بروشور و پوستر
 • ارائه تصوير صحيح از ورزشكاران در رسانه ها
 • تدوين مختصات مدل قابل اجرا جهت ورزش همگاني كشور با توجه به ويژگي ها و ارزش هاي حاكم در كشور
 • تلاش در جهت ايجاد فهم مشترك از ورزش همگاني و ضرورت آن براي سنين متعدد به عنوان يكي از تفريحات سالم
 • اجراي طرح ورزشي براي همه در خانه، ميادين و پارك ها و تشويق پيشكسوتان جهت حضور در ميادين

 

س2- تلاش در جهت اهتمام به ورزش همگاني بعنوان يكي از مولفه هاي تاثيرگذار در سلامت و شادابي جامعه

راهكار اجرايي

 • اجراي طرح تعامل با دستگاه ها، نهادها و تعيين شرح وظايف و تقسيم كار ملي
 • تشكيل و راه اندازي شوراي عالي ورزش همگاني كشور به منظور توسعه و ترويح ورزش همگاني در سطح كشور
 • پيگيري جهت اجراي ورزش صبحگاهي در مدارس و كارخانجات
 • برنامه ريزي و بكارگيري مربيان ورزشي جهت سازماندهي و ترغيب آحاد جامعه به ورزش
 • استفاده از ظرفيت ساير دستگاه ها، اماكن جانبي مساجد و مراكز مذهبي در استفاده علاقمندان به امر ورزش
 • اهتمام فدراسيون ها و هيئت هاي ورزشي در همگاني كردن رشته هاي ورزشي تحت پوشش با رعايت درصد فعاليت آنها در حوزه همگاني
 • ايجاد تشكل هاي خيرين ورزش يار و برنامه ريزي به منظور حمايت از سمن هاي فعال در ورزش همگاني
 • تهيه و تدوين سياست هاي تشويقي جهت سرمايه گذاري بخش خصوص در ورزش همگاني
 • برنامه ريزي آشنايي مردم با چگونگي قواعد و فنون ورزش همگاني در شبكه ورزش
 • اجراي طرح دسترسي آحاد جامعه در اماكن ورزشي با ارائه جداول دسترسي و راهكارهاي آن
 • ساماندهي ورزشي محلات با همكاري شهرداري ها
 • برگزاري جشنواره هاي تفريحي ورزشي خانواده ها و همايش پياده روي
 • اجراي طرح كوهپيمايي و دوچرخه سواري عمومي
 • اجراي طرح ورزش كاركنان دولت

 

س3-ارتقاء سلامت و دستيابي به نشاط و توسعه مهارتهاي جسمي و روحي رواني آحاد جامعه

 

راهکارهای اجرایی

 • 1- طراحی فرایند کنترل و ارزیابی سلامت جسمی و روحی
 • 2– اجرای طرح آزمون های اختصاصی ورزش متناسب با شرایط سنی و جسمی افراد
 • 3– آموزش اصول و مبانی فعالیت های صحیح ورزشی از طریق رسانه ها و نشریات مکتوب به ویژه مدارس

س4- گسترش مشاركت نهادهاي دولتي و غيردولتي در توسعه ورزش همگاني و توسعه بخشي امكانات ورزشي براي همه

راهكار اجرايي

 • اجراي طرح تعامل با دستگاه ها و نهادها و تعيين شاخص هاي وظيفه اي براي هر يك از آنها
 • احصاء همه امكانات نهادهاي دولتي و غيردولتي در مناطق و پيگيري استفاده بهينه از آن امكانات

 

 

س5- توسعه و تقويت ورزش در مناطق روستايي و عشايري كشور

راهكار اجرايي

 • راه اندازي و تجهيزخانه ورزش در روستاها با همكاري مقامات محلي
 • استمرار در برگزاري جشنواره ها و همايش هاي عمومي با تاكيد بر احياء و ترويج ورزش هاي سنتي و بازي هاي بومي و محلي
 • طراحي و تدوين آئين نامه تشكيل شوراي ورزش در روستاها
 • انعقاد و تفاهم نامه همكاري با ساير دستگاه ها
 • برنامه ريزي در جهت ثبت ملي و بين المللي ورزشهاي سنتي به منظور حفظ و صيانت از سرمايه هاي فرهنگي كشور
 • برگزاري جشنواره هاي مشترك فرهنگي ورزشي بومي با كشورهاي همسايه
 • برگزاري همايش هاي علمي و آموزشي ملي و بين المللي در حوزه ورزش هاي سنتي و بازي هاي بومي محلي
 • برنامه ريزي در خصوص برگزاري المپيادهاي ورزشي روستايي و عشايري در رشته هاي مورد علاقه
 • انجام مطالعات تطبيقي و بررسي نحوه ي عملكرد ساير كشور
 • برنامه ريزي در جهت ساخت و توسعه اماكن ورزشي در مناطق روستاييي با توجه به شرايط اقليمي منطقه
 • بازنگري و اصلاح اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي جهت تحت پوشش قراردادن ورزش روستايي و عشايري
 • ايجاد زمينه لازم جهت مشاركت ورزش در مناطق روستايي و عشايري
 • گسترش فعاليت هاي ورزشي و غني سازي اوقات فراغت جمعيت روستايي و عشايري

 

راهبرد سومتوسعه و حمايت از ورزش بانوان

 

س1- بكارگيري همه ظرفيت هاي ملي وجهاني ورزش در تقويت و كارآمد سازي برنامه هاي ورزش بانوان

 

راهكار اجرايي

 • بازنگري و اصلاح اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي در توجه و توسعه ورزش بانوان
 • احصاء قوانين، مقررات كشور مرتبط با ورزش بانوان
 • تدوين قواعد لازم در توسعه ورزش بانوان با رعايت ارزش هاي اسلامي
 • تلاش در جهت حضور فرهنگي ورزشي بانوان در ميادين ورزشي بين المللي با حفظ شعائر اسلامي
 • تامين برنامه اجرايي مقاد تفاهم نامه هاي موجود با ساير دستگاه هاي مجري با قابليت تامين اهداف توسعه ورزش بانوان

 

س2- برنامه ريزي عمومي ورزش همگاني و تفريحي با رويكرد حضور بيشتر زنان در ورزش و كاهش فقر حركتي

 • راهکار اجرایی
 • شناسايي فعاليت هاي ورزشي بانوان با اقبال و علاقمندي عمومي در حوزه هاي جغرافيايي سراسر كشور
 • پيش بيني برنامه هاي جامع فعاليت هاي جسماني با رويكرد نشاط و گردهمايي اعضاي خانواده در تعامل با دستگاه هاي فرهنگي – ارزشي نظام
 • اجراي طرح ويژه ورزشي با مدارس، دانشگاه ها و كارخانجات براي دختران و زنان
 • سازماندهي ليگ هاي موجود و جديد در رشته هاي مختلف براي كسب درجات حرفه اي شدن بين المللي

 

س3- بومي سازي و تطبيق مقررات رشته هاي ورزشي در حوزه بانوان و تبين و تقويت محيط حقوقي ورزش بانوان

راهكار اجرايي

 • پيگيري و تلاش درجهت تطبيق مقررات و استاندارد بين المللي ورزش در حوزه ورزش بانوان
 • تامين پيشنهادات بهينه ، حسب شرايط و مقررات روز دستگاه در تسهيل موقعيت حقوقي و ساختاري مسئولين ورزش بانوان استان ها
 • طراحي مدل پوشش بانوان ورزشكار با رعايت حجاب اسلامي و مقررات رشته هاي ورزشي

 

س4- استفاده متناسب در بهره برداري بانوان از اماكن ، زير ساخت ها و تجهيزات ورزشي

راهكار اجرايي

 • ايجاد ورزشگاه بانوان متناسب با ورزش ها ي مورد علاقه آنها توجه به نيازها و استانداردها

 

س5- زمينه سازي فرهنگي در راستاي توسعه فضاي مشاركت زنان در فعاليت هاي ورزشي با تاكيد بر فضايل اخلاقي و سلامت عفاف و حجاب

راهكاراجرايي

 • تطبيق رشته هاي ورزشي قابل اجرا با شرايط و ضوابط فرهنگي اسلامي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي
 • س6- توسعه رشته و مواد مسابقاتي ويژه بانوان حسب بررسي و مطالعات روزآمد فدراسيون هاي جهاني قاره اي و منطقه اي و نظام المپيك با اولويت كشورهاي اسلامي
 • راهکار اجرایی
 • شناسايي مواد ذيل رشته هاي بانوان در نظام هاي مسابقاتي سطوح بين المللي ، قاره اي منطقه اي و نظام المپيك
 • مذاكره با مسئولين كشورهاي اسلامي در رابطه با برگزاري مسابقات بانوان في مابين

 

 

راهبرد چهارماهتمام به ورزش قهرماني و حرفه اي و ارتقاء جايگاه ورزش كشور و تثبيت اقتدار ملي در عرصه هاي بين المللي

 

س1- توسعه علمي ورزشي، غني سازي پايه هاي حرفه اي و تخصصي

 

راهکار اجرایی

 • طرح بازنگري آيين نامه دوره هاي آموزش مربيگري و داوري و بروز رساني محتواي آموزشي
 • بهره گيري از متخصصان دانشگاهي داخلي و خارجي
 • طرح كاربردي كردن پژوهش هاي علمي در ورزش با همكاري دانشگاه ها
 • شناسايي و توانمند سازي منابع متخصص و حرفه اي ورزشي از جمله داوران و مربيان

 

س2- اصلاح ساختار ملي ورزش و توسعه محيط حقوقي ورزش قهرماني و حرفه اي

راهکار اجرایی

 • احياء كميته ورزش هاي پايه و پر مدال
 • تدوين شاخص هاي انضباط ورزشي توسط افراد اعزامي به رويدادها و مجامع بين المللي
 • اصلاح مقررات حاكم بر برگزاري مجامع و انتخابات
 • ايجاد نظم اداري و مالي در فدراسيون ها و هيئت هاي ورزشي
 • اصلاح اساسنامه فدراسيون ها و آيين نامه هيئت ها براساس ظرفيت ها و شرايط كشور
 • تشويق فدراسيون ها و هيئت ها به نظام برنامه محوري و استقرار نظام ارزيابي عملكرد آنها
 • ساماندهي ساختار تشكيلاتي فدراسيون ها و هيئت ها و اجراي طرح سطح بندي آنها
 • اجراي طراح آمايش سرزمين
 • اولويت دادن به ورزش هاي قابل رشد در هر استان و در كشور

 

س3- تبيين نظام استعداد يابي و قهرمان پروري در ورزش

راهکار اجرایی

 • احياء مراكز ورزش قهرماني از طريق تجهيز پايگاه ها
 • آموزش دست اندركاران، بروزرساني دستورالعمل ها و بخشنامه ها و بازمهندسي ساختار تشكيلاتي آنها
 • تدوين طرح ملي استعداد يابي و نخبه يابي
 • برگزاري المپياد ورزشي ويژه نخبگان
 • انعقاد تفاهم نامه با آموزش و پرورش در زمينه استعداد يابي
 • طرح حمايت و مشاركت از برگزاري المپيادها و مسابقات اقشار
 • انعقاد تفاهم نامه همكاري با دستگاه هاي مرتبط در جهت حمايت از قهرمانان آن مجموعه

 

س4- گسترش حمايت هاي مادي و معنوي از حضور در فعاليت هاي رقابتي ملي و بين المللي و تقويت تلاش هاي بين المللي ورزش قهرماني و حرفه اي

راهكار اجرايي

 • تدوين نظام ملي مسابقات
 • توزيع متوازن مسابقات قهرماني كشور در استان ها براي توسعه اجتماعي ، ورزشي و فرهنگي استان ها
 • طرح هدفمند نمودن تفاهم نامه هاي منعقده با ساير كشورها و مراكز علمي بين المللي
 • طرح هدفمند نمودن تفاهم نامه هاي استان هاي مرزي با كشورهاي همجوار و لحاظ نمودن نيازهاي ورزشي استان هاي مرزي
 • طرح هدفمندي واولويت گذاري اعزام هاي برون مرزي.
 • اصلاح آئين نامه نظام پاداش وتسهيلات قهرمانان ودست اندركاران.
 • راه اندازي مركز مونيتورينگ (رصد وپايش )قهرمانان المپيكي وبين المللي كشور.

س5- تقويت صندوق اعتباري حمايت از ورزشكاران و قهرمانان جهت حمايت از ورزشكاران و پيشكسوتان و دست اندركاران در زمينه هاي اجتماعي ، فرهنگي ، رفاهي و معيشتي

راهكارهاي اجرائي:

 • اصلاح آئين نامه كمك هاوحمايت هاي صندوق اعتباري حمايت ازقهرمانان.
 • تعيين شاخص بهره مندي قهرمانان ازامتيازات وتسهيلات موجود.
 • تدوين آئين نامه كاهش حوادث ورزشي وحمايت ازورزشكاران ودست اندركاران آسيب ديده.
 • پيگيري بيمه ورزشكاران .

س6- توسعه ورزش پاك و مبارزه با دوپينگ و داروهاي مخرب نيروزا

راهكارهاي اجرائي:

 • طرح راه اندازي آزمايشگاه منطقه ايي ضددوپينگ وتست سلامت ورزشكاران .
 • بالابردن اطلاعات جوانان وورزشكاران به مضرات داروهاي دوپينگي ومقررات .
 • طرح ثبت اطلاعات فردي افراد اززمان شروع ورزش دربانك اطلاعاتي جهت جلوگيري از تقلب سني (كدرهگيري ).
 • اصلاح وبه روز رساني آئين نامه هاي انضباطي فدراسيونها درمقابله دوپينگ.

 

س7- ايجاد سازو كار لازم در توسعه مشاركت بخش هاي غير دولتي در ورزش قهرماني

راهكارهاي اجرائي :

 • اولويت تخصيص تسهيلات به باشگاههاي قهرماني مردم نهاد.
 • اصلاح وباز نگري مقررات حمايتي ازبخش غيردولتي درورزش قهرماني .
 • استقرارنظام اعتباربخشي ورتبه بندي باشگاههاي كشور.
 • طرح نظام نامه باشگاههاي چندرشته اي .
 • تدوين نظام نامه باشگاههاي حرفه اي .
 • الزام حضوريكي ازمتخصصين دانشگاهي تربيت بدني درباشگاههاي خصوصي .
 • برگزاري دوره هاي آموزشي نيروي انساني ماهردرورزش قهرماني .
 • طرح ايجاد كانون واتحاديه هاي صنفي مشاركت كنندگان درورزش حرفه اي .
 • كنترل باشگاههاوورزشكاران حرفه اي ازخطررويكرد مادي گرايانه درورزش حرفه اي .

 

س8- تبيين جايگاه واقعي ورزش كشور در نظام بين المللي ورزش و توجه به رشته هاي پايه و پرمدال

راهكارهاي اجرائي :

 • كسب مدالهاي آسيائي ، پاراالمپيك ،و….. ارتقاء كرسيهاي ورزشي منطقه اي وجهاني .
 • تدوين واجراي طرح پايش ورصدجايگاه ايران دررويدادهاي چند رشته اي .
 • برنامه ريزي كاهش فاصله درجه ورزشي رشته هاي ورزشي با رقباي جهاني.

 

س9- سرمايه گذاري علمي ، معنوي و مادي از رشد ورزش هاي گروهي در كشور

راهكارهاي اجرائي :

 • شناسائي استعدادهاي برتر ازمناطق كشور جهت ساماندهي تيم هاي پايه درورزش هاي گروهي .
 • توجه به ورزش واليبال دراستانهاي داراي استعداد اين رشته با توجه به فاصله نزديك ايران درقهرماني جهاني .
 • سرمايه گذاري وتوجه به تيم هاي بسكتبال دركشور.
 • توجه به فوتبال به ويژه تيم هاي پايه دركشور.

 

راهبرد 5- احيا و تقويت ورزش هاي سنتي و آييني ايران

 

س1- شناسايي ، احيا و توسعه ورزش ها و بازي هاي بومي و محلي

راهكارهاي اجرائي:

 • ترويج ومعرفي بازيهاي بومي ازطريق برگزاري مسابقات مشترك با كشورهاي همسايه .
 • استانداردسازي وعلمي كردن روش هاوفنون ورزش هاي بومي وسنتي.
 • شناسائي بازيهاي بومي ومحلي رايج ومورد علاقه مردم درسراسر كشور وانتشاركتاب مربوطه درقالب سفارش طرح مطالعاتي.
 • ثبت جهاني رشته هاي ورزشي بومي ومحلي كشور.
 • ثبت جهاني ورزش هاي بومي وسنتي درمجامع ملي وبين المللي .
 • تهيه فهرست جامع ازرشته هاي ورزشي سنتي فعال وغيرفعال آييني ومعرفي آن ازطريق چاپ كتب ونشريات.
 • برنامه ريزي ترويج بازيهاي بومي وسنتي ايران درمدارس .
 • اولويت معرفي رشته هاي سنتي درمراودات استانهاي مرزي با كشورهاي همجوار.
 • تفاهم نامه باصداوسيمادرجهت معرفي رشته هاي بومي ومحلي .

راهبرد 6- ساماندهي امور جوانان از طريق سياسگذاري ، پايش و تجميع ظرفيت هاي دستگاه ها و پژوهش هاي نگرشي

 

س1-توجه به اسناد بالادستي در امور جوانان

راهكارهاي اجرائي:

 • استخراج محورهاي كليدي تاكيدات حضرت امام ورهبري درمورد جوانان ووظايف دستگاهها دراين مورد.
 • پيگيري برگزاري جلسات شوراي عالي جوانان.

 

س2- تدوين شاخص هاي حمايتي و ساماندهي جوان علمي شدن پايش ها و نظارت دستگاهها

راهكارهاي اجرائي :

 • پيگيري واجراي طرح هاي ملي مندرج درمصوبات شوراي عالي جوانان ونظارت برحسن اجرا.
 • نظارت وارزيابي عملكرد ستادهاي ساماندهي استاني .
 • سنجش وپايش شاخص هاي ساماندهي امور جوانان باهمكاري وهماهنگي دستگاهها.
 • تشكيل ستادپايش وظايف مندرج دربرنامه توسعه.
 • ارائه گزارش وضيعت جوانان درعرصه هاي فرهنگي ، اجتماعي وسياسي .
 • سنجش وپايش دوره اي وضيعت مشاركت جوانان.
 • تحقيق وبررسي درمسائل ومشكلات اشتغال جوانان وروش هاي شغلي ، حرفه اي واجتماعي آنان.
 • بررسي موانع تائيرگذاروارائه گزارش ازچگونگي عملياتي شدن برنامه هاي دستگاههاي متولي .
 • ارائه گزارش هاي موردي جهت آگاهي مديران تصميم سازوتصميم گير.
 • سنجش وپايش دوره اي وضيعت سازمانهاي مردم نهاد جوانان.
 • طراحي ومديريت طرح هاي ملي ونمونه سازي فعاليت هاي مربوط به جوانان با همكاري دستگاههاي اجرائي مرتبط .

 

س3- ايجاد همگرايي در دستگاهها اجرايي و بهره گيري از ظرفيت همه دستگاههاي مسئول

راهكارهاي اجرائي :

 • تدوين وابلاغ شاخص هاي ساماندهي امورجوانان.
 • آماده سازي لايحه ساماندهي تكاليف دستگاههادرامور جوانان.
 • تقسيم كارملي واستاني برنامه هاي جوانان.
 • برگزاري جلسات ستاد ملي ساماندهي .
 • برگزاري كميته هاي تخصصي ستاد ملي .
 • برگزاري جلسات ستادهاي استاني ساماندهي امورجوانان.
 • تهيه بانك اطلاعاتي دستگاههاي عضوشورا وستاد.
 • بررسي وشناسائي راهكارهايي جهت استفاده از ظرفيت آزاد امكانات دولتي به نفع جوانان.

س4- زمينه سازي اجراي منشور تربيتي نسل جوان

راهكارهاي اجرائي :

 • برگزاري جلسات هم انديشي درحوزه راهبردي مسائل جوانان.
 • بررسي ظرفيت هاوبازنگري منشورتربيتي نسل جوان وسندملي توسعه ساماندهي امورجوانان.
 • برگزاري جلسات ستادهاي استاني ساماندهي امورجوانان.
 • احصاءامكانات وفرصت هاي استاني.

 

س5- بكارگيري استعدادهاي جوانان و خلاقيت ها و نوآوري آنان

راهكارهاي اجرائي :

 • بكارگيري جوانان پژوهشگردردسته بندي مسائل جوانان كشورهاي اسلامي وتيم هاي مشترك منطقه اي .
 • تدوين سندملي ارتقاءمشاركت جوانان.
 • تدوين سندشناسائي وتقويت سازمان هاي مردم نهادجوانان.

 

س6- بكارگيري مطالعات بنيادي و كاربردي در مفهوم هويت و مولفه ها و ايجاد آن

 • راهكارهاي اجرائي :
 • 1- ايجاد سازوكارهاي لازم به منظور اشتراك منابع مطالعاتي وتحقيقاتي وزارتخانه هاودستگاهها.
 • 2-همكاري بامركز مطالعات راهبردي جهت پژوهش هاومطالعات بنيادين وكاربردي درحوزه جوانان.
 • 3- بررسي وضيعت ارزش هاونگرش هاي جوانان.

 

راهبرد 7- ساماندهي و غني سازي اوقات فراغت جوانان

 

س1- بازتعريف سبك زندگي جوانان با توجه به الگوي ايراني و اسلامي

 • راهكارهاي اجرائي :
 • 1-برگزاري همايش هاي تخصصي وعلمي دررابطه باشناخت تمدن وفرهنگ اسلامي ايراني .

 

س2- به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور استقرار نظام برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي فراغتي جوانان

 • راهكارهاي اجرائي :
 • 1-ارائه كدفراغت به تمامي مراكزوپايگاههاي داراي مجوزفعاليت ازدستگاههاي دولتي ونظارت . برعملكردآنهاازطريق پورتال جامع اوقات فراغت.
 • 2-گزارش گيري ارزيابي ارزيابي وسنجش عملكردمتوليان اوقات فراغت ازطريق پورتال جامع اوقات فراغت.

 

س3- اجراي برنامه هاي فراغتي هويت آفرين و الگوسازي در برنامه هاي فراغتي

راهكار اجرايي

 • انعقاد تفاهم نامه با شهرداري ها ، آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، سازمان بسيج مستضعفان به منظور توسعه كمي و كيفي برنامه هاي فراغتي جوانان
 • مشاركت در برگزاري اردوهاي راهيان نور
 • برگزاري اردوهاي گردشگري هويتي در استان هاي سراسر كشور
 • برگزاري نمايشگاه اطلاع رساني برنامه هاي اوقات فراغت در استان هاي سراسر كشور
 • اطلاع رساني برنامه هاي مراكز و پايگاه هاي متولي اوقات فراغت از طريق پورتال جامع اوقات فراغت
 • ساخت تيزر تلويزيوني از اقدامات و برنامه هاي دستگاه هاي عضو ستاد ملي ساماندهي امور جوانان
 • مستند سازي برنامه هاي اوقات فراغت جوانان

 

س4- فرصت آفريني در ارائه دستاوردهاي الگويي در موضوع اوقات فراغت

راهکارهای اجرایی

 • برگزاري جشنواره برترين هاي اوقات فراغت در دو سطح استاني و ملي
 • پيگيري پوشش خدمات بيمه اي مخاطبان برنامه هاي فراغتي
 • ايجاد شبكه تخصصي سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه اوقات فراغت

 

س5- شفاف سازي وظايف دستگاه هاي اجرايي ذيربط در حوزه اوقات فراغت

راهکارهای اجرایی

 • تشكيل جلسات ستاد ملي ساماندهي امور جوانان وستاد
 • تقسيم كار ملي و وظايف دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در حوزه اوقات فراغت جوانان
 • ساماندهي امور جوانان در استان ها با موضوع اوقات فراغت ، تجميع برنامه ها و برنامه ريزي براساس ظرفيت دستگاه ها

 

س6- اجراي برنامه هاي فراغتي در زمينه سازندگي كشور

راهکارهای اجرایی

 • اجراي برنامه جوانان و سازندگي
 • مشاركت در برگزاري اردو هاي جهادي

 

راهبرد8- تعالي بخشي به ابعاد شخصيتي و هويتي جوانان و تعميق باورهاي مذهبي و انقلابي در آنان

 

س1- تلاش در جهت ارتقاء هويتي جوانان از فرهنگ و تمدن اسلامي

راهكار اجراييي

 • مشاركت در برگزاري اردوهاي گردشگري هويتي
 • مشاركت در برگزاري اردوهاي جهادي
 • مشاركت در برگزاري اردوهاي راهيان نور
 • برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري و جشنواره ها ، همايش ها
 • برگزاري محافل هم انديشي فرهيختگان جوان

 

س2- ايجاد زمينه خودكفايي و تقويت روحيه تلاش

راهكار اجرايي

 • برگزاري دوره هاي توانمند سازي جوانان با همكاري دستگاه هاي ذي ربط
 • بررسي زمينه توانمند سازي دستگاه ها در رابطه با جوانان
 • هم افزايي و توانمند سازي جوانان در اردو ها و اوقات فراغت

 

س3- تلاش در راستاي بستر سازي رشد استعدادها

راهكار اجرايي

 • تشكيل و تشويق تالار ايده پردازي جوانان از طريق فن آوري الكترونيكي
 • فرصت سازي براي حضور فعال و مشاركت جويانه ي جوانان در محيط هاي دانشگاهي
 • مطالعه جهت طراحي و اجراي سامانه ايده آفريني
 • برگزاري جشنواره حضرت علي اكبر

 

س4- اعتلاي جايگاه جوانان در عرصه بين المللي

راهكار اجرايي

 • برگزاري نشست هاي مشترك علمي و فرهنگي با جوانان ساير كشورهاي دوست و مسلمان
 • پيگيري تفاهم نامه هاي وزارت در مورد جوانان با ساير كشورها و انجام مفاد آن
 • پيگيري تشكيل جلسه مشترك جوانان منتخب كشورمان با جوانان كشورهاي اسلامي مورد توافق

راهبرد9 – ارتقاء سطح مشاركت جوانان و افزايش روحيه جوان باوري ، جوان گرايي و جوان ياوري در كشور

 

س1- بستر سازي و نهادينه نمودن مشاركت جوانان و ايجاد تعامل آنها با ساير نهادها

راهكار اجرايي

 • برگزاري جلسات در راستاي سنجش و بررسي ابعاد زمينه هاي افزايش سرمايه اجتماعي جوانان
 • اجراي برنامه هاي فرهنگي براي مشاركت بيشتر جوانان در عرصه هاي اجتماعي
 • تسهيل فرايند تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي جوانان
 • شناسايي و واگذاري برخي امور اجرايي به سازمان هاي مردم نهاد جوانان

 

س2- توانمند سازي جوانان و سمن ها براي توسعه مشاركت آنان در عرصه هاي اجتماعي

راهكار اجرايي

 • برگزاري دوره هاي توانمند سازي سمن ها به صورت منطقه اي و موضوعي
 • تدوين انتشار جزوات آموزشي جهت توانمند سازي اعضاي سمن ها
 • برگزاري نشست ها و گفتمان تخصصي با صاحب نظران و تشكل هاي برتر در جهت ارتقاء سطح توانمندي جوانان و سمن ها
 • برگزاري دوره اي نشست هم انديشي سمن هاي جوانان

 

س3- زمينه سازي براي ايجاد شبكه هاي اجتماعي و هم گرايي در بين جوانان

راهكار اجرايي

 • ايجاد سامانه ارتباطي در جهت ارتقاء سطح توانمند سازي جوانان
 • ايجاد شبكه اجتماعي تشكل هاي موضوعي
 • شناسايي و حمايت از تشكل هاي تخصصي
 • برگزاري جلسات دوره اي هماهنگي تشكل هاي سراسري

 

س4- تقويت سازمان هاي مردم نهاد و تقويت مشاركت نخبگان

راهكار اجرايي

 • حمايت از طرح هاي تاييد شده سمن ها منطبق با مدل استاندارد
 • حمايت از طرح هاي تاييد شده براساس سطح تعيين شده
 • ارزيابي و سطح بندي سازمان هاي مردم نهاد
 • برگزاري جشنواره سمن هاي برتبر در عرصه استاني و ملي
 • برگزاري نمايشگاه از دستاوردهاي سمن هاي برتر
 • صدور اعتبار نامه هاي تخصصي براي تشكل هاي غير دولتي جوانان

 

راهبرد10- توسعه و ارتقاء فرهنگيتربيتي عرصه هاي ورزشي و جوانان كشور

 

س1- تلاش در جهت فرهنگي كردن ميادين ورزشي و تحكيم اصول اسلامي

راهكار اجرايي

 • برگزاري همايش هاي علمي و آموزشي به منظور تحكيم مباني تربيت اسلامي در عرصه هاي ورزشي و جوانان كشور
 • حمايت از توليد و نشر كتاب به منظور تحقق اهداف فرهنگي و تربيتي وزارت
 • بهره گيري از ظرفيت هاي هنري- ادبي براي توسعه فرهنگي تربيتي ورزشي
 • فضا سازي و نشر فرهنگ و معارف قراني در عرصه هاي ورزش و جوانان كشور

 

س2- پرورش روح فتوت و مردانگي

راهكار اجرايي

 • تبليغ فضيلت هاي پهلواني و فتوت در ميادين ورزشي با آشنا سازي ورزشكاران با زندگي پهلوانان نامي اسلامي و ايراني

 

س3- مهندسي فرهنگيهنري و تربيتي عرصه هاي ورزشي

راهكار اجرايي

 • بازآرايي محيط هاي ورزشي با شعارهاي اخلاقي، فرهنگي و تربيتي و سخنان حكيمانه بزرگان با بهره گيري از نمادها ، تنديس ها و جلوه هاي بصري
 • برنامه ريزي براي تحقق شاخص هاي فرهنگي ، تربيتي ، عرصه ورزش
 • تدارك استوديو راديو تلويزيوني اختصاصي به منظور توليد برنامه هاي فرهنگي هنري ، ورزشي با هدف اطلاع رصاني و برقراري ارتباط مستقيم با مخاطبان
 • سرمايه گذاري در تهيه سريال ، تله فيلم و مستندهاي تلويزيوني و توليدات راديويي با مضامين فرهنگي و تربيتي
 • برگزاري نشست هاي هم انديشي با حضور نويسندگان و برنامه سازان رسانه هاي نوشتاري، ديداري، شنيداري و مجازي
 • ارائه آيين نامه ها و مقررات فراگير به كميسيون ها و كميته هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور اخذ مصوبه و تسهيل توسعه فرهنگي ورزش كشور
 • تقويت و فعال تر كردن پايگاه خبري متعلق به وزارتخانه
 • هماهنگي و اتخاذ تميهدات لازم براي ساماندهي وضعيت روزنامه ها و سايت هاي ورزشي

 

س4- ظرفيت سازي فرهنگي و رسانه اي

راهكار اجرايي

 • تكريم مديران و عوامل دست اندر كار حوزه رسانه و آموزش هاي لازم
 • انعقاد تفاهم نام با صداو سيما

 

س5- مقابله با سياه نمايي و جوسازي هاي رسانه اي

راهكار اجرايي

 • تشكيل گروه ارزياب رسانه ها و برنامه هاي ورزشي صدا وسيما و بررسي گزارش هفتگي موضوعات حاشيه اي و خلاف واقع به مسئولين مربوطه
 • تشكيل كارگروه ويژه مطبوعات رسانه ها، گزارش لازم و پيگيري حقوقي و اداري موضوعات متضمن سياه نمايي و جوسازي رسانه اي عليه وزارت متبوع
 • برگزاري جشنواره ها و مسابقات ويژه اهالي رسانه

 

س6- تقويت اعتماد به نفس و غرور ملي جوانان و ورزشكاران

راهكار اجرايي

 • برگزاري نشست هاي توجيهي – آموزشي براي كانون هاي هواداران و انجام حمايت هاي لازم از آنان
 • تجليل از برگزيدگان اخلاق و معنويت و تكريم فعالان فرهنگي ورزشي و جوانان كشور
 • بهره گيري از شيوه هاي مستقيم و غيرمستقيم آموزشي براي ارتقا ظرفيت هاي فرهنگي تربيتي و ارتباطي هواداران
 • بهره مندي از نقش الگويي پيشكسوتان، پهلوانان، مربيان، قهرمانان و نخبگان جوان در ترويج مباني فرهنگي و تربيت اسلامي
 • برگزاري مراسم تجليل از برگزيدگان عرصه هاي فرهنگي ورزش و نخبگان جوان

راهبرد11- تلاش در جهت تحكيم نهاد خانواده و ترويج ازدواج آگاهانه ، بهنگام و آسان

 

س1- تلاش در جهت تحكيم خانواده و فرهنگ عمومي كشور

راهكار اجرايي

 • پيگيري رفع موانع ازدواج در بين جوانان و اعلام به سازمان هاي ذي ربط و تبليغ ازدواج آسان در بين آنان
 • تدوين آيين نامه ساماندهي مراكز تخصصي ازدواج و خانواده

 

س2- توانمند سازی جوانان جهت بهره مندی از ازدواج بهنگام و آگاهانه و آسان

راهكار اجرايي

 • پيگيري اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و استغال
 • ترويج فرهنگ ازدواج آسان در زندگي با رعايت شعائر و سنت هاي مذهبي

 

س3- حمايت از مراكز مشاوره ازدواج صلاحیتدار برای تسهیل امر ازدواج، متناسب با استعدادهای نسل جوان

راهكار اجرايي

 • بالا بردن كيفيت ارائه خدمات و مشاوره با معيارهاي اسلامي و علمي و مبتني بر عقل و دورانديشي
 • ايجاد طرح پيش ازدواج
 • ايجاد مراكز رسمي آشنايي جوانان جهت ازدواج

س4- برنامه ريزي جهت ساماندهي در مراكز مشاوره ازدواج

راهكار اجرايي

 • تدوين شاخص هاي پايداري خانواده به صورت آسان و قابل فهم براي جوانان و چاپ موضوعات آن
 • آموزش مسائل مربوط به پيش از ازدواج و بعد از ازدواج

 

س5- رفع موانع فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي براي تسهيل ازدواج

راهكار اجرايي

 • كمك جهت ساخت فيلم هايي در ضرورت پايداري خانواده، مضرات طلاق در فرزندان و جامعه و اطرافيان
 • معرفي زوج هاي موفق در امور جوانان در هر سال

 

س6- بالا بردن كيفيت ارائه خدمات و مشاوره با معيارهاي اسلامي

راهكار اجرايي

 • ساماندهي مراكز مشاوره، ازدواح و نظارت جدي به روند فعاليت آنان
 • پيگيري مراحل تشويقي جهت ازدواج جوانان از جمله : مسكن و…

 

راهبرد 12 – تقويت، توسعه و بهسازي منابع و ساختار سازماني

 

س1- ايجاد نظام جامع آمار و اطلاعات ورزش جوانان

راهكار اجرايي

 • شناسايي نيروهاي انساني موثر در فعاليت هاي ورزشي
 • شناسايي منابع سخت افزاري ورزش كشور
 • شناسايي ساختارها و تشكيلات ورزشي
 • همسو و هماهنگ سازي برنامه ها و پيشگيري از فعاليت هاي موازي
 • استقرار سامانه جامع اطلاعات جوانان با همكاري مركز آمار ايران
 • طرح شناسنامه ورزشي افراد فعال
 • طرح شناسانامه افراد موثر در تاريخ ورزش
 • طرح شناسنامه اماكن ورزشي
 • طرح شناسنامه باشگاه هاي ورزشي
 • پروژه ثبت برنامه ها و طرح هاي نهادهاي ورزشي
 • طرح ثبت و اصلاح روزانه اطلاعات و آمار
 • طرح كد گذاري فدراسون ها ، انجمن ها، و هيئت ها
 • طرح كد گذاري رشته هاي ورزشي موجود و جديد

 

س2- بازنگري طرح جامع گسترش ورزش و نقش آفريني جوانان

راهكار هاي اجرايي

 • تشكيل كارگروه بررسي و بازنگري طرح جامع نظام توسعه تربيت بدني و ورزش از بين مديران، مشاوران، صاحب نظران و كارشناسان داخل و خارج دستگاه
 • پيگيري جهت تصويب طرح اصلاح شده مراجع ذي ربط قانوني در دولت و مجلس
 • ايجاد سازو كارهاي لازم به منظور اشتراك منابع مطالعاتي و تحقيقاتي وزارتخانه ها و دستگاه ها
 • س3- نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسلامي و كرامت انساني
 • راهکاراجرایی
 • تهیه نظام جامع بهسازی منابع انسانی

 

 

 

س4- ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و ارتقاي سطح دانش

راهكارهاي اجرايي

 • برگزاري كلاس هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان
 • انقعقاد تفاهم نامه با مراكز آموزشي جهت ارتقا سطح تحصيلي كاركنان
 • تدوين شاخص هاي شايستگي در جامعه اسلامي و رعايت آن شاخص ها در انتصاب افراد
 • برگزاري كلاس هاي مهارتي جهت ارتقا مهارتهاي شغلي
 • تشويق مادي و معنوي كاركنان داراي خلاقيت و رفتارهاي برتر
 • اجراي طرح بهسازي منابع بر اساس ارزيابي هاي سالانه

 

 

س5- رعايت عدالت در جذب و توزيع منابع و رعايت نظام پرداخت و جبران خدمت

راهكارهاي اجرايي

 • پيگيري تامين مسائل رفاهي و معيشتي كاركنان
 • پيگيري استخدام پست هاي بلاتصدي
 • مطالعه كلي فرصت ها و ظرفيت هاي مناطق براساس آمايش سرزميني
 • بررسي مزاياي موجود كاركنان و مقايسه آن با ساير دستگاه ها و پيگيري لازم جهت اصلاح وضع موجود
 • بررسي چگونگي توزيع منابع انساني و سرمايه اي در كشور و توزيع منابع جديد در مناطقي كه از متوسط كشور پايين ترند

 

س6- شناسايي منابع مالي جديد و استفاده بهينه از ظرفيتهاي قانوني

راهكار اجرايي

 • طراحي سامانه و رديف هاي بودجه اي با توجه به طراحي بسته هاي اجرايي واحدهاي ستادي
 • تهيه و تدوين لوايح مورد نياز و پيگيري طرح ها جهت تصويب در مراجع قانوني
 • جمع بندي نيازهاي حوزه ورزش و جوانان از طريق استان ها و مذاكره با دولت و مجلس
 • تشكيل ستاد بودجه به منظور بررسي بودجه پيشنهادي وزارت جهت درج در لايحه بودجه كل كشور
 • پيگيري حداكثري تخصيص اعتبارات سالانه و توزيع متوازن
 • پيگيري لازم و ايجاد زمينه هاي مناسب براي مشاركت بخش خصوصي در اجراي برنامه هاي وزارت
 • توانمند سازي و به كارگيري نيروي انساني متخصص و كارآمد در بخش بودجه

 

س7- توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي

راهكارهاي اجرايي

 • نظارت مستمر بر نحوه هزينه كرد اعتبارات ملي و استاني و دريافت عملكرد اعتباري
 • تهيه و تدوين دستورالعمل ها و سياست هاي نحوه توزيع و هزينه كرد اعتبارات در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه

 

س8- توجه به اثربخشي و كارايي از طريق اصلاح فرايندها ، تقويت روحيه مسئوليت پذيري ، خودكنترلي، امانت داري، تكريم ارباب رجوع و

راهكارهاي اجرايي

 • اجراي طرح تشويق و تنبيه كاركنان هر سال 2 بار
 • برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي به منظور ارتقا سطح دانش كارشناسان

 

س9- بكارگيري نظام نظارت و كنترل در انجام فرايندهاي اجرايي

راهكارهاي اجرايي

 • تدوين شاخص هاي ارزيابي عمومي و اختصاصي عملكرد واحدهاي ستادي و استاني
 • تربيت و آموزش بازرسين خبره جهت بازرسي و پيگيري مداوم
 • تشكيل كميته يا كارگروه نظارت بر عملكرد بازرسان
 • ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان در هر شش ماه يكبار

 

نقد سند :

 • عدم بررسی وضعیت موجود و تحلیل وضعیت راهبردی وزارت ورزش و جوانان که شامل جمعیت کشور – تعداد استانها- تعداد شهرستانها- بخشها
 • عدم تحلیل نقاط چهارگانه SWOT و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
 • عدم تعیین موقعیت استراتژیک وزارت ورزش در بین کشورهای دیگر
 • عدم تعیین منابع مالی مورد نیاز

 

پیشنهاد :

برمبنای نکات فوق، انتخاب برنامه‌ریزی مهمترین تصمیم در مرحله فعلی است. بر این مبنا پیشنهاد می‌شود: برنامه‌های راهبردی می‌تواند الگوی مطلوبی از ساختار برنامه ارائه دهد. لذا اتخاذ بهترین تصمیم می‌تواند  رسیدن به افق سند چشم‌انداز و افق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یاری نماید. بنابراین لازم است تا با طلب مشارکت آحاد نخبگان کشور اقدام به تدوین و اولویت‌بندی عمده‌ترین موانع توسعه نمود. پس از آن برنامه‌ریزی محدود و توأم با نظارت و هدایت را مد نظر قرار داد.

 

About admin

Check Also

سازمان نظام ورزش ایران

سازمان نظام ورزش ایران با هدف تشکیل یک سازمان تخصصی و حرفه ای برای متخصصان …