پرسشنامه های تربیت بدنی و علوم ورزشی

پرسشنامه های تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایگاه اطلاع رسانی شازندی

11 پرسشنامه ها و آزمون های فعالیت جسمانی

فعالیت جسمانی بک …

فعالیت جسمانی خانواده و فرزندان …

فعالیت جسمانی شارکی تعدیل شده …

فعالیت جسمانی شارکی …

22 پرسشنامه های وظایف مدیریتی

1 برنامه ریزی

شناسایی و وزن دهی منابع تعارض سازمانی از طریق تحلیل سلسله مراتب فرآیندی (AHP) در وزارت ورزش و جوانان ایران با ارائه مدل …

تمايل افراد براي برنامه ريزي فعال …

2 برنامه ریزی نیروی انسانی

پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء …

ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان …

3 ساختار سازمانی

ساختار سازمانی …

ساختار سازمانی رابینز …

4 رهبری و رفتار سازمانی

پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی مزلاچ ( MBI) …

پرسشنامه مديريت تضاد …

مدیریت مشارکتی …

رضايت شغلي هرزبرگ …

رضايت شغلي جانبازان …

رضایت شغلی و تعهد سازمان …

رضایت شغلی …

پرسشنامه رضایت شغلی(JDI)،اسمیت،کندال و هیولین (1969) …

کیفیت زندگی کاری کارکنان و فرهنگ سازمانی …

کیفیت زندگی کاری و عملکرد روسای فدراسیون های ورزشی ایران …

كيفيت زندگي كاري و ابعاد آن وتعهد سازماني وابعاد آن در معلمان تربيت بدني …

كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني (WHOQOL – BREF) …

پرسشنامه یاد گیری سازمانی، مارسیک وواتکینز (DLOQ) …

پرسشنامه مقیاس رهبری برای ورزش – LSS …

پرسشنامه رهبری چند عاملی(MLQ) ….

پرسشنامه بهره وری …

پرسشنامه سبک رهبري سالزمن (salzman) …

پرسشنامه تعهد سازماني استاندارد آلن و مي ير …

پرسشنامه تعهد سازمانی، می یر وآلن (OCQ) …

5 بودجه بندی

6 نظارت و ارزشیابی

محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد مديران پايه …

محورها و شاخص هاي ارزيابي عملکرد مديران مياني …

تعهد سازمانی با عملکرد مدیران …

ارزیابی عملکرد یک سال …

ارزشيابي( مديران پايه) …

عملکرد یک سال استفان کوندری …

ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در سازمان …

33 پرسشنامه های مدیریت ورزشی

1 راهبردی

پذیرش اصول مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون ورزشی etqm …

اثربخشي گروهي …

انسجام تیمی …

تحليل محيطي، ساختار ورزش مدل سلسله مراتبی ورزش …

برنامه استراتژیک بازاریابی ورزش کشور علی صد قی …

ارزیابی سیاست ها و راهبردهای ورزش همگانی در طرح جامع ورزش …

2 اماکن

3 رویدادهای ورزشی

شناسایی عوامل جذب داوطلبی در رویدادهای ورزشی …

انگیزه حضور در نهضت داوطلبی ورزش …

انگیزه حضور در نهضت داوطلبی …

4 اوقات فراغت و تفریح

اوقات فراغت …

فوق برنامه …

عوامل و علل شركت و عدم شرکت دانش آموزان در فعاليتهاي ورزشي خارج از مدرسه …

عوامل بازدارنده فردی بین فردی و ساختاری2 …

اوقات فراغت غنی سازی دانش آموزان …

اوقات فراغت دانش آموزان دختر و پسر …

اوقات فراغت زندانیان …

نیاز سنجی برنامه های تفریحی و ورزشی …

نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پذيرفته شده كنكور با رتبه بالا روانبخش …

5 بازاریابی ورزشی

جذب گردشگر ورزش هاي آبي …

هویت تیمی هواداران ورزشی …

6 رسانه

مدیریت ورزشی و تکنولوژی …

4 پرسشنامه های روانشناسی ورزشی

خلاقيت …

سلامت …

هوش هيجاني …

هوش …

کمال گرایي …

انگيزش …

شخصيت 5 عاملي …

شخصيت …

5 پرسشنامه های تربیت بدنی

فعالیت بدنی و بزهکاری …

مدیریت کلاس سبک های …

مدیریت کلاس …

برنامه درسی کلاین …

میزان لذت درک شده از فعالیت های بدنی اوقات فراغت …

6 پرسشنامه های دسته بندی نشده

About admin

Check Also

سازمان نظام ورزش ایران

سازمان نظام ورزش ایران با هدف تشکیل یک سازمان تخصصی و حرفه ای برای متخصصان …