مالمیر

بخش سربند

بخش سربند   بخش سربند و مشکل آب بهداشتی بیش از نیمی از روستاهای بخش سربند از نعمت آب آشامیدنی بهداشتی محرومند. بخش سربند 77 روستا دارد و جمعیت آن 14492 نفر است که از این تعداد 35 روستا از شبکه آب بهداشتی بهره مند است و 42 روستا نیز فاقد …

Read More »

ذخیرگاه جنگلی سماق شازند

ذخیرگاه جنگلی سماق شهرستان شازند نرگس نازی جنگلی سماق واقع درروستای خلج مالمیر شهرستان شازند به مساحت 75 هکتار؛ وسعت اين عرصه که اهالي بومي به آن دره “سماخلو” مي گويند تنها ذخيره گاه جنگلي سماق استان مرکزي است. بهره برداري از محصولات اين جنگل ها محدود و منحصر به …

Read More »

مالمیر

  مالمیر غلامرضا يزداني   نوشتن تاريخچه يعنی گرد آوری و پردازش وتدوين و ثبت اطلاعات و اخبار و يا آنچه كه در گذشته های دور برسر نسلهای قبل از ما و موجودات زنده آن دوران آمده وحوادثی كه در مكانها و زمانهايی  كه ما درآن حضور نداشته ايم رخ …

Read More »