مدیریت ورزشی

برنامه راهبردي وزارت ورزش و جوانان ایران

سند راهبردي ورزش و جوانان   منبع: وزارت ورزش و جوانان (1390) سند راهبردی وزارت ورزش و جوانان از سال 1390 تا 1394   مقدمه : سند راهبردي تدوين منظرها و نقشه راهبردي وزارت ورزش و جوانان براي يك دوره زماني پنج ساله از سال 90 لغايت 94 كه داراي …

Read More »

برنامه ریزی راهبردی در ورزش

دکتر محمدرضا اسماعیلی شازندی  استاد دانشگاه    فرایند عمومی برنامه ریزی راهبردی از چهار مرحله اصلي تشكيل شده است. 1. بررسی وضعیت فعلی سازمان 2. تدوین استراتژی 3. اجرای استراتژی 4. ارزیابی استراتژی. این تقسیم بندی براساس مدل فرد ديويد (David, 1997) و بر اساس چرخه دمينگ (PDCA) و همچنین …

Read More »

سازمان نظام ورزش ایران

سازمان نظام ورزش ایران با هدف تشکیل یک سازمان تخصصی و حرفه ای برای متخصصان حوزه تربیت بدنی و ورزش تدوین شده است. یکی از کارکردهای این سازمان آن است که از ورود افراد غیر متخصص و غیر حرفه ای در ورزش جلوگیری می شود.          متن …

Read More »

اساسنامه کمیته ملی المپیک

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران  http://www.olympic.ir/fa/aboutnoc/nocstatus   منشور المپیک  اساسنامه کمیته بین المللی المپیک  http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf      

Read More »

اساسنامه فدراسیون های ورزشی

آخرین نسخه مصوب اساسنامه فدراسیون های ورزشی ایران مربوط می شود به سال 1381  که متن آن در لینک زیر قرار دارد.  http://msy.gov.ir/rules/5185-اساسنامه-فدراسیون-های-ورزشی-آماتوری-11-2-81.html  یا  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/119275    متن اساسنامه    اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران‌اساسنامهفدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران1378.03.09 – 22257 .ت 19083 هـ – 1378.05.18 – 261&‌سازمان …

Read More »

فدراسیون های ورزشی

فدراسیونهای جهانی اتومبيل‌راني Fédération Internationale d’Automobile www.fia.com اسكواش World Squash Federation www.worldsquash.org اسكي International Ski Federation www.fis-ski.com International Biathlon Union www.biathlonworld.com اسكيت روي آب International Water Ski Federation www.iwsf.com اسكيت روي يخ International Skating Union www.isu.org باب اسلي و توباگنينگ (سورتمه) International Bobsleigh and Tobogganing Federation www.bobsleigh.com باندي Federation of …

Read More »

سازمان های ورزشی

سازمان های ورزشی بین المللی کمیته بین المللی المپیک Internationale Olympic Committee www.ioc.org کمیته ملی المپیک ایران http://www.olympic.ir/ وزارت ورزش و جوانان http://www.sport.ir/ مجلس شورای اسلامی   فراکسیون ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی   کمیته بین المللی پارالمپیک http://www.paralympic.org/ آکادمی بین المللی المپیک http://www.ioa.org.gr/ آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک http://www.olympicacademy.ir/ …

Read More »

نشریه های علمی تربیت بدنی

نشریه های علمی-پژوهشی تربیت بدنی 1 فصلنامه المپيك http://olympic-journal.ir/   2 پژوهش در توانبخشي ورزشي دانشگاه بوعلی سینا همدان http://rsr.basu.ac.ir/   3 پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي دانشگاه بوعلی سینا همدان http://smms.basu.ac.ir/   4 پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/   5 پژوهش هاي فيزيولوژي …

Read More »