Tag Archives: اساسنامه فدراسیون های ورزشی

اساسنامه فدراسیون های ورزشی

آخرین نسخه مصوب اساسنامه فدراسیون های ورزشی ایران مربوط می شود به سال 1381  که متن آن در لینک زیر قرار دارد.  http://msy.gov.ir/rules/5185-اساسنامه-فدراسیون-های-ورزشی-آماتوری-11-2-81.html  یا  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/119275    متن اساسنامه    اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران‌اساسنامهفدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران1378.03.09 – 22257 .ت 19083 هـ – 1378.05.18 – 261&‌سازمان …

Read More »