Tag Archives: بخش

بخش سربند

بخش سربند   بخش سربند و مشکل آب بهداشتی بیش از نیمی از روستاهای بخش سربند از نعمت آب آشامیدنی بهداشتی محرومند. بخش سربند 77 روستا دارد و جمعیت آن 14492 نفر است که از این تعداد 35 روستا از شبکه آب بهداشتی بهره مند است و 42 روستا نیز فاقد …

Read More »