Tag Archives: برج هاشم لنجرود

برج هاشم لنجرود

برج هاشم لنجرود برج هاشم توسط طایفه ی محمدی برای حفاظت در کنار روستا ایجاد کردند و هم اکنون پا برجاست  

Read More »