Tag Archives: طرح زوج و فرد

طرح LEZ چیست و چرا اجرای آن توصیه نمی شود

طرح LEZ چیست و چرا اجرای آن توصیه نمی شود این روزها با گذشت یک دهه از اجرای طرح زوج و فرد در شهر تهران که هزینه های پیدا و پنهان بسیاری در طول این سال ها برای باز کردن گره کور ترافیک و البته کاستن از آلودگی هوا، صرف …

Read More »