خانه / بایگانی برچسب: مدیریت ورزشی

بایگانی برچسب: مدیریت ورزشی

اساسنامه کمیته ملی المپیک

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران  http://www.olympic.ir/fa/aboutnoc/nocstatus   منشور المپیک  اساسنامه کمیته بین المللی المپیک  http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf      

ادامه نوشته »

اساسنامه فدراسیون های ورزشی

آخرین نسخه مصوب اساسنامه فدراسیون های ورزشی ایران مربوط می شود به سال ۱۳۸۱  که متن آن در لینک زیر قرار دارد.  http://msy.gov.ir/rules/5185-اساسنامه-فدراسیون-های-ورزشی-آماتوری-۱۱-۲-۸۱٫html  یا  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/119275    متن اساسنامه    اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران‌اساسنامهفدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران۱۳۷۸٫۰۳٫۰۹ – ۲۲۲۵۷ .ت ۱۹۰۸۳ هـ – ۱۳۷۸٫۰۵٫۱۸ – ۲۶۱&‌سازمان …

ادامه نوشته »

نشریه های علمی تربیت بدنی

نشریه های علمی-پژوهشی تربیت بدنی ۱ فصلنامه المپيك http://olympic-journal.ir/   ۲ پژوهش در توانبخشي ورزشي دانشگاه بوعلی سینا همدان http://rsr.basu.ac.ir/   ۳ پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي دانشگاه بوعلی سینا همدان http://smms.basu.ac.ir/   ۴ پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/   ۵ پژوهش هاي فيزيولوژي …

ادامه نوشته »