Tag Archives: مسجد روستای مروارید دره

روستای مروارید دره

روستای مروارید دره نهرمیان شازند مردم این روستا با گویش زیبای لری صحبت می نمایند . این روستا از نعمت برق آب گاز برخوردار می باشد . این روستا دارای مدرسه راهنمایی و مدرسه ابتدایی است که هر دو در یک محل می باشد . با توجه به وجود کوه …

Read More »