Tag Archives: والدین

نقش اولیا در پیشرفت تحصیلی فرزندان

تایید یادگیری 1- فرزندان شما در مورد نشان دادن احساس خویش نسبت به مدرسه به والدین اتکا دارند. بگذارید آنها بدانند که مدرسه از نظر شما  لذت بخش است.   2- رفتن به مدرسه خود یک «کار» است. فرزند شما نیاز به تشویق دارد. برای اینکه او کار خویش را …

Read More »