اینجا توره زالیان دیار زیبایی هاست

روستای دهکائید

روستای دهکائید   روستای دهکائید از نظر جغرافیای بین شهر اراک و بروجرد در مسیر جاده اصلی مرکز کشور به جنوب کشور واقع شده است . فاصله این روستا تا اراک حدودا 70 کیلومتر و فاصله ان تا شهر بروجرد حدودا 40 کیلومتر میباشد . از نظر تقسیمات کشوری درتابعیت …

Read More »

روستای کیشان

معرفی روستای کیشان وامامزادگان امین الدین وصدرالدین وابراهیم (ع ) کیشان مشخصات روستای کیشان :  روستای کیشان از طرف روستای هزاوه در 30کیلومتری اراک واز طرف جاده آسفالته در   60کیلومتری شهرستان اراک و در قدیم جز روستاهای فراهان سپس در تقسیمات کشوری جز شهرستان خنداب ودر حال حاضر نیز از توابع شهرستان شازند می …

Read More »

تاجدولتشاه

تاجدولتشاه روستای تاجدولتشاه در فاصله 60 کیلومتری اراک قرار دارد و از توابع بخس زالیان و شهرستان شازند محسوب می شود تابستان و بهار روستای تاجدولتشاه بسیار دلنواز وزیباست. تاج دولتشاه گرفته شده از تاج گذاری یکی از شاهان قاجار در یک قسمت از زمینهای ششدانگ می باشد.زبان رایج در …

Read More »

رضاآباد

رضاآباد روستاي رضاآباد در 80كيلومتري جاده ي اراك -بروجرد واقع شده و از روستاهاي بخش سربند شهرستان شازند استان مركزي مي باشد .اين روستا قدمتي حدود چهارصد ساله دارد و در خاطرات خود سوابق درخشاني از مردان جنگي اين سرزمين به واسطه جلوگيري از ظلم ستم خوانين مناطق لرستان، دفاعيات …

Read More »