اینجا مالمیر است

ذخیرگاه جنگلی سماق شازند

ذخیرگاه جنگلی سماق شهرستان شازند نرگس نازی جنگلی سماق واقع درروستای خلج مالمیر شهرستان شازند به مساحت 75 هکتار؛ وسعت اين عرصه که اهالي بومي به آن دره “سماخلو” مي گويند تنها ذخيره گاه جنگلي سماق استان مرکزي است. بهره برداري از محصولات اين جنگل ها محدود و منحصر به …

Read More »

مالمیر

  مالمیر غلامرضا يزداني   نوشتن تاريخچه يعنی گرد آوری و پردازش وتدوين و ثبت اطلاعات و اخبار و يا آنچه كه در گذشته های دور برسر نسلهای قبل از ما و موجودات زنده آن دوران آمده وحوادثی كه در مكانها و زمانهايی  كه ما درآن حضور نداشته ايم رخ …

Read More »