نشریه های علمی تربیت بدنی

نشریه های علمی-پژوهشی تربیت بدنی

1 فصلنامه المپيك

http://olympic-journal.ir/

 

2 پژوهش در توانبخشي ورزشي دانشگاه بوعلی سینا همدان

http://rsr.basu.ac.ir/

 

3 پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي دانشگاه بوعلی سینا همدان

http://smms.basu.ac.ir/

 

4 پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي دانشگاه پیام نور

http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/

 

5 پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش جهاد دانشگاهی

http://sportrc.ir/
6 پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي دانشگاه خوارزرمی

http://jrsm.khu.ac.ir/

 

7 پژوهش در طب ورزشي و فناوري دانشگاه خوارزرمی

http://jsmt.khu.ac.ir/

 

8 پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي دانشگاه مازندران

http://msb.journals.umz.ac.ir/

 

9 پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي دانشگاه مازندران

http://asp.journals.umz.ac.ir/

 

 

دانشگاه تهران

10 فصلنامه مديريت ورزشي

11 فصلنامه رشد و يادگيري حركتي – ورزشي

12 مجله طب ورزشي

14فصلنامه علوم زيستي ورزشي

http://sport.ut.ac.ir/officedeptsread.asp?officedeptsID=13

http://harakat.ut.ac.ir/index.htm

 

 

 

پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

13 فصلنامه فيزيولوژي ورزشي

14 مطالعات مديريت ورزشي

15 مطالعات روان شناسي ورزشي

16 مطالعات طب ورزشي

17 رفتار حركتي

http://bss.ssrc.ac.ir/index.php/nashriyeh

 

18 سوخت و ساز و فعاليت ورزشي دانشگاه گيلان

http://research.guilan.ac.ir/jmpa/index.php

 

19 فيزيولوژي ورزشي و فعاليت بدني دانشگاه شهيد بهشتي

http://sbu.ac.ir/Cols/sport/Pages/default.aspx

 

20 فصلنامه ورزش و علوم زيست حركتي دانشگاه حكيم سبزواري

http://journals.hsu.ac.ir/sbs/index.php?slc_lang=fa&sid=1

 

 

 

انجمن های علمی

انجمن جامعه شناسي ايران

www.isa.org.ir

انجمن روان شناسي ايران

http://iranpa.org/default.aspx

پژوهشکده تربيت بدني و علوم ورزشي

www.ssrc.ac.ir

انجمن علمي تربيت بدني و علوم ورزشي

www.iapess.ir

انجمن مدیریت ورزشی

http://www.issma.ir/

گروه ورزش خانواده

http://ifsmg.com/

 

 

خبرگزاری ها

ایرنا

http://irna.ir/

ایپنا

http://ipna.ir/

ایسنا

http://isna.ir/

شبکه ورزش ایران

http://iransport.net/

خبرگزاری کار ایران

http://ilna.ir/

خبرگزاری فارس

http://www.farsnews.com/

خبرگزاری مهر

http://www.mehrnews.com/

 

نشریات اموزشی و تحلیلی

ورزش خانواده

هفته نامه اموزشی، تحلیلی و خبری

http://www.varzeshekhanevadeh.com

پژوهش‌نامة مديريت ورزشي و رفتار حركتي

نشریه علمی پژوهشی دانشگاه مازندران

http://jsport.pec.umz.ac.ir/Default.htm

رشد آموزش تربیت بدنی

ماهنامه آموزشي، تحليلي، اطلاع رساني

http://www.noormags.com/view/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=19&MagazineId=300&type=1

روزنامه های ورزشی

نود

http://www.navad.net/

صبح ورزش

http://www.khabars.net/

ایران ورزشی

http://www.iran-varzeshi.com/

ابرار ورزشی

http://www.abrarnews.com/sport/archive.htm

 

دو هفته نامه فوتبال

ماهنامه پرورش اندام

ماهنامه دنياي كاراته

ماهنامه قهرمان

ماهنامه رزم آور

ماهنامه هنرهاي رزمي

ماهنامه پيام المپيك

ماهنامه زيور ورزش

ماهنامه ورزش دانشگاه انقلاب

ماهنامه دنياي شنا   فارسي و انگليسي

ماهنامه صعود 

ماهنامه شطرنج

دو ماهنامه شكار و طبيعت

فصلنامه اسكي

فصلنامه رخش 

فصلنامه كوه فارسي، انگليسي

فصلنامه مهر طلبان

فصلنامه پيك سلامتي

فصلنامه طب ورزشي 

دو ماهنامه دانش يوگا

فصلنامه يوگا پيام مهر

فصلنامه حفاظت شكار و طبيعت

فصلنامه شكار و ماهيگيري

فصلنامه كاروان

 

 

About admin

Check Also

ورزش و تربیت بدنی در برنامه ششم توسعه

ورزش و تربیت بدنی در برنامه ششم توسعه