ذخیرگاه جنگلی سماق شازند

ذخیرگاه جنگلی سماق شهرستان شازند

نرگس نازی

جنگلی سماق واقع درروستای خلج مالمیر شهرستان شازند به مساحت 75 هکتار؛ وسعت اين عرصه که اهالي بومي به آن دره “سماخلو” مي گويند تنها ذخيره گاه جنگلي سماق استان مرکزي است. بهره برداري از محصولات اين جنگل ها محدود و منحصر به ساکنان اين منطقه است و به خاطر مسائل حفاظتي هيچ بهره اقتصادي اکنون در سطح وسيع صورت نمي گيرد.هرساله در فصل پاييز ميوه هاي سماق بر درختان جنگلي مي رسند و اهالي روستاهاي اطراف قبل از بارش اولين باران آنها را مي چينند، چون در صورت باران خوردگي مزه سماق از بين مي رود. مردمان روستاهاي اطراف دره سماق شازند پس از چيدن سماق آنها را آسياب کرده و علاوه بر مصرف خوراکي و دارويي در رنگرزي نيز استفاده مي کنند.

About admin