تاجدولتشاه

تاجدولتشاه

روستای تاجدولتشاه در فاصله 60 کیلومتری اراک قرار دارد و از توابع بخس زالیان و شهرستان شازند محسوب می شود تابستان و بهار روستای تاجدولتشاه بسیار دلنواز وزیباست. تاج دولتشاه گرفته شده از تاج گذاری یکی از شاهان قاجار در یک قسمت از زمینهای ششدانگ می باشد.زبان رایج در این روستا فارسی بالهجه روستایی نزدیک به لری است.

این روستا 9شهید در راه دفاع از مرز وبوم ومیهن اسلامی ایران نموده است از جمله برادران شهید محمد رضا ومحمدعلی زاهدی -علی اصغر قربانی-علی اصغر تقوایی- رضا تقوایی- مرادحسین پیله وری-رضاغلامی-ولی الله زاهدی-حسن لشنی وحسین غلامی مصطفی رفیعی. با نظرات سازنده خود ما را در بهبود وضعیت وبلاگ یاری نمایید.

 

About admin