اساسنامه فدراسیون های ورزشی

آخرین نسخه مصوب اساسنامه فدراسیون های ورزشی ایران مربوط می شود به سال 1381  که متن آن در لینک زیر قرار دارد. 

http://msy.gov.ir/rules/5185-اساسنامه-فدراسیون-های-ورزشی-آماتوری-11-2-81.html

 یا 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/119275

 

 متن اساسنامه 

 

اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
‌اساسنامه
فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
1378.03.09 – 22257 .ت 19083 هـ – 1378.05.18 – 261
&‌سازمان تربیت بدنی
&‌امور بین المللی ـ سازمانها و مجامع بین المللی ـ بودجه ـ بیمه ـ جرایم و
مجازاتهای عمومی ـ سازمانهای مستقل ـ مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی ـ بنیاد‌شهید
انقلاب اسلامی ـ
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.3.9 بنا به پیشنهاد شماره 1.41294 مورخ 1376.10.6
سازمان تربیت بدنی و به استناد قانون الحاق بندهای(11)‌و (12) به قانون فهرست
نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی – مصوب 1376 – اساسنامه فدراسیونهای ورزشی
آماتوری جمهوری اسلامی‌ایران به شرح زیر تصویب نمود:
‌اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
‌فصل اول – تعریف و اهداف
‌ماده 1 – فدراسیون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه
فدراسیون نامیده می‌شود مؤسسه عمومی غیر دولتی و دارای‌شخصیت حقوقی است که براساس
مشی و اصول ورزشی آماتوری تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شوؤن اسلامی و
مقتضیات ملی و‌به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می‌شود و در
چار چوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت سایر‌قوانین و مقررات
مربوط فعالیت می‌نماید.
‌تبصره – فدراسیون با موافقت مجوز کمیته ملی المپیک تشکیل می‌گردد.
‌ماده 2 – اهداف فدراسیون به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 – ترغیب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستی و سلامتی و ایجاد زمینه
مناسب برای مشارکت آنان در فعالیتهای منظم، اصولی و‌قانونمندی ورزشی.
2 – ایجاد و گسترش سبکهای مختلف در رشته ورزشی ذی ربط.
3 – ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور قهرمانان، پیش کسوتان، داوران، مربیان و سایر
دست اندر کاران ورزش در عرصه‌های بین المللی در داخل و‌خارج از کشور.
4 – ایجاد زمینه‌های مناسب برای کشف، رشد و پرورش استعدادهای ورزشی ورزشکاران و
قهرمانان.
5 – بالا بردن قابلیتهای جسمانی و ارتقای سطح کیفیت و مهارتهای فنی – ورزشی بر
اساس اصول و شیوه‌های علمی ورزش آماتوری.
6 – کشف و جذب استعدادها و توانمندیهای اقشار مختلف جامعه و تقویت آنها به منظور
رشد و گسترش کمی و کیفی رشته ورزشی مربوطه .
7 – ایجاد زمینه‌های مناسب برای طراحی، ساخت و تولید و توزیع وسایل و لوازم
استاندارد ورزشی در رشته مربوط.
8 – استفاده از دانش، تجارب و توانمندیهای گروهها و مجامع بین المللی ورزشی.
9 – احیاء و اشاعه خصلتهای جوانمردی در میان ورزشکاران.
10 – ارتقای سطح معیشت و ایجاد تسهیلات برای قهرمانان.
‌فصل دوم – وظایف و ارکان فدراسیون
‌ماده 3 – وظایف فدراسیون به شرح زیر تعیین می‌شود:
1ـ برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور به صورت لیگهای منطقه‌ای و سراسری، قهرمانی
کشور و غیره در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان،‌جوانان، امید، بزرگسالان،
سالمندان و پیش کسوتان.
2 – برگزاری دوره‌های آموزشی توجیهی و ارتقای مربی گری و داوری اعم از داخلی یا
بین المللی با همکاری مراجع ذی صلاح قانونی در داخل و‌خارج از کشور.
3 – گزینش ورزشکاران نخبه و طراز اول کشور به منظور تشکیل تیمهای امید و ملی در
رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان: جوانان المپیک، بزرگ سالان،‌و پیش کسوتان و کشف و
جذب استعدادها و تقویت آنها از طریق تشکیل اردو و برنامه‌های منظم ورزشی و فرهنگی
.
4 – حضور مداوم و فعال در مجامع بین المللی و کنگره‌های علمی، تحقیقاتی، آموزشی که
از سوی فدراسیونهای جهانی و کنفدراسیونهای آسیایی،‌کمیته‌های المپیک قاره‌ای و
جهانی و سازمانهای ورزشی بین المللی برگزار می‌گردد.
5 – تهیه گزارشهای لازم از تصمیمات متخذه در مجامع و کنگره‌های بین المللی جهت
ارائه به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و سایر مراجع‌ذی صلاح قانونی .
6 – برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین المللی ورزشی به منظور اخذ امتیاز برگزاری
مسابقات و دوره‌های آموزشی در سطح قاره‌ای و جهانی در کشور.
7 – تعیین مربیان تیمهای امید و ملی در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان
،‌امید و بزرگسالان و پیش کسوتان
8 – تهیه و تدوین تقویم ورزشی سالانه و برنامه‌ای اعم از کوتاه مدت، میان مدت و
بلند مدت
9 – معرفی و اعزام مربیان و داوران به کلاسهای توجیهی و ارتقایی که از سوی مجامع
ورزشی منطقه‌ای، قاره‌ای و جهانی و المپیک برگزار می‌گردد.
10 – ایجاد واحد اطلاعات و آمار ورزشی و طبقه بندی و نگهداری اسناد مربوط و تهیه
شناسنامه ورزشی جهت مربیان، داوران ورزشکاران قهرمانان و‌پیش کسوتان و سایر دست
اندر کاران
11 – همکاری با واحدهای اجرایی کارشناسی، تحقیقاتی و علمی نهادها و ارگانها،
وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت،‌نهادها و مؤسسات عمومی
غیر دولتی، افراد علاقمند و محققان فعال در امر تربیت بدنی و ورزش.
12 – تشکیل کمیته‌های مختلف در فدراسیون و هیأت‌های ورزشی.
13 – تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالانه به سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک
14 – انتشار کتب ،‌جزوات، نشریات آموزشی و نشر اخبار و ترجمه قوانین بین المللی
15 – فراهم نمودن زمینه‌های تشویق، تجلیل و قدردانی و حمایتهای مادی و معنوی از
ورزشکاران، قهرمانان، پیش کسوتان، داوران مربیان و سایر‌دست اندر کاران از طریق
اعطای تسهیلات و کمکهای بلاعوض.
16 – تلاش و کوشش در جهت جذب و بهره برداری از خدمات و استعدادهای بالقوه مادی و
معنوی و جذب کمک و حمایتهای مالی اقشار مختلف‌مردم به منظور توسعه و تعمیم رشته
ورزشی مربوط
17 – تهیه و تدوین آیین نامه داخلی فدراسیون
18 – حضور مستمر و فعال در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و شرکت در جلسات
و برنامه‌های کمیته مذکور
19 – انجام تحقیقات علمی ورزشی و برگزاری نمایشگاههای سالانه به منظور ارتقای کمی
و کیفی رشته ورزشی مربوط در داخل و خارج از کشور.
20 – تأمین بیمه حوادث ورزشی مربیان ، داوران و ورزشکاران از طریق انعقاد قرارداد
با شرکتهای بیمه .
21 – انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی با هدف تقویت بنیه مالی فدراسیون از طریق
ایجاد شرکتهای بازرگانی و تولیدی با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط
‌ماده 4 – ارکان فدراسیون
1 – مجمع عمومی
2 – هیأت رییسه
3 – رییس
4 – بازرس
‌ماده 5 – اعضای مجمع عمومی فدراسیون که از این پس مجمع نامیده می‌شوند عبارتند از
:
1 – رییس سازمان تربیت بدنی یا یکی از معاونان وی به عنوان رییس مجمع
2 – سه نفر نماینده ورزشکاران که یک نفر آنان از میان زنان باشد
3 – یک نفر به انتخاب کانون داوران
4 – یک نفر به انتخاب کانون مربیان
5 – دو نفر به انتخاب اتحادیه باشگاهها
6 – رؤسای هیأت‌های ورزشی استانها و رییس انجمن بانوان در رشته مربوط .
7 – رؤسای انجمنها و هیأت‌های ورزشی کارگران نیروهای مسلح، دانش‌آموزان و
دانشجویان که توسط وزارتخانه یا سازمان ذی ربط معرفی می‌شوند.
8 – دبیر کل کمیته ملی المپیک یا نماینده وی
9 – رییس فدراسیون
‌تبصره 1 – چگونگی انتخاب اعضای ردیفهای 2 تا 5 این ماده طبق دستورالعملی می‌باشد
که ظرف سه ماه از سوی سازمان تربیت بدنی تهیه و ابلاغ‌می‌شود و تا زمانی که
تشکلهای موضوع بندهای 2 تا 5 تشکیل نشده‌اند سازمان تربیت بدنی به قایم مقامی
نمایندگان مورد نظر را معرفی خواهد کرد.
‌تبصره 2 – محل استقرار دبیرخانه مجمع در فدراسیون می‌باشد و دبیر فدراسیون به
عنوان دبیر مجمع بدون حق رای در جلسات مجمع شرکت می‌کند.
‌تبصره 3 – مجمع حداقل سالی دوبار با دعوت رییس فدراسیون به طور عادی تشکیل می‌شود
و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات‌مجمع با نصف به علاوه یک آرای
اعضای حاضر مجمع معتبر است
‌ماده 6 – جلسات مجمع به طور فوق العاده با درخواست بازرس رییس فدراسیون رییس
سازمان تربیت بدنی با یک سوم اعضای مجمع تشکیل خواهد‌شد.
‌ماده 7 – وظایف مجمع به شرح زیر است
1 – بررسی و تصویب عملکرد یک ساله فدراسیون
2 – تصویب بودجه سالانه فدراسیون
3 – بررسی اساسنامه و پیشنهاد اصلاح آن به مراجع ذی صلاح
4 – پیشنهاد رییس فدراسیون جهت صدور حکم به رییس سازمان تربیت بدنی
5 – تصویب برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت فدراسیون و تقویم ورزشی و خط مشی
فدراسیون
6 – تصویب برگزاری مسابقات آسیایی و جهانی
7 ـ تصویب آیین نامه داخلی مجمع
8 – تصویب آیین نامه‌های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی فدراسیون با رعایت
قوانین و مقررات مربوط پس از تایید سازمان تربیت بدنی
9 – انتخاب بازرس
10 – تصویب سایر آیین نامه‌ها و مقررات مورد نیاز فدراسیون
11 – انتخاب سایر اعضای هیأت رییسه با پیشنهاد رییس فدراسیون به استثنای اعضای
موضوع بند (6) ماده (8) این اساسنامه
12 – بررسی گزارش بازرس
‌ماده 8 – هیأت رییسه فدراسیون مرکب از اعضای زیر می‌باشد:
1 – رییس
2 – نایب رییس
3 – دبیر
4 – خزانه دار
5 – یک نفر کارشناس یا خبره در رشته ورزشی مربوط .
6 – چهار نفر به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب رییس سازمان تربیت بدنی
‌ماده 9 – وظایف هیأت رییسه به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 – تهیه و تقدیم عملکرد سالانه فدراسیون جهت تصویب مجمع
2 – ارائه پیشنهادات مربوط به آیین نامه دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات ورزشی
به مجمع
3 – تهیه و تقدیم بودجه ،‌اعتبارات، برنامه‌ها و تقویم‌های کوتاه مدت ،‌میان مدت و
بلند مدت فدراسیون به مجمع
4 – اجرای تصمیمها و مصوبات مجمع
5 – تایید رؤسا و اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون
6 – پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع
7 – پیشنهاد عضویت فدراسیون در مجامع بین المللی ورزشی به مجمع
8 – نظارت بر اجرای مقررات و اصول ورزشی در رشته مربوط
‌ماده 10 – رییس فدراسیون به مدت چهار سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع
است
‌تبصره 1 – عزل رییس فدراسیون با پیشنهاد حداقل یک سوم از اعضای مجمع امکانپذیر
است
‌تبصره 2 – تغییرات در هیأت رییسه با پیشنهاد رییس فدراسیون و تایید مجمع انجام
می‌پذیرد
‌ماده 11 – وظایف رییس فدراسیون به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 – پیشنهاد دبیر و خزانه دار فدراسیون و معرفی آنان به مجمع
2 – انجام اقدامات لازم در جهت تهیه بودجه فدراسیون
3 – شرکت در اجلاسهای بین‌المللی خارج از کشور
4 – امضای احکام قهرمانان و گواهینامه‌های آموزش سرپرستان، مربیان، داوران
،‌ورزشکارانی که در مسابقات ورزشی و کلاسهای آموزشی فدراسیون‌شرکت نموده‌اند .
5 – امضای اسناد اداری، مالی، اوراق بهادار، قراردادها و نامه‌های اداری بر اساس
اختیارات حاصله از آیین نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب
6 – صدور احکام اعضای هیأت رییسه
7 – صدور احکام رؤسا و اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون پس از تصویب هیأت رییسه
فدراسیون
8 – نمایندگی فدراسیون در سازمانها مراجع و محاکم با حق توکیل غیر
‌ماده 12 – مسئولیت حسن اداره امور فدراسیون و برگزاری هرچه بهتر جلسات مجمع با
رییس فدراسیون می‌باشد.
‌ماده 13 – در زمان غیبت، استعفا یا برکناری رییس فدراسیون، نایب رییس عهده دار
امور جاری فدراسیون خواهد بود، همچنین نایب رییس مجری‌دستوراتی است که از سوی رییس
فدراسیون ابلاغ می‌گردد.
‌ماده 14 – دبیر فدراسیون دارای وظایف زیر می‌باشد.
1 – اجرای دستورات رییس فدراسیون
2 – تهیه صورت جلسه هیأت رییسه و مجمع و دستور جلسات آنها
3 – شرکت در جلسات کمیته‌ها برای هماهنگی امور مربوطه و راهنماییهای لازم
4 – نظارت بر تنظیم حسابها و ثبت آنها در بایگانی
5 – شرکت در جلسات فنی که از سوی فدراسیون جهانی یا کنفدراسیونها تعیین می‌شود، با
تصویب هیأت رییسه.
6 – تهیه و تقدیم عملکرد سالانه و برنامه‌های فدراسیون به هیأت رییسه
7 – تهیه و تقدیم بودجه، اعتبارات، برنامه‌ها و تقویم‌های سالانه میان مدت و بلند
مدت فدراسیون به هیأت رییسه.
8 – تهیه و تقدیم پیشنهادات مربوط به اصلاح اساسنامه آیین نامه و دستورالعملها و
قوانین و مقررات ورزشی ذی ربط فدراسیون به هیأت رییسه
9 – ابلاغ تصمیمات و مصوبات هیأت رییسه
10 – معرفی رؤسا و اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون پس از تصویب هیأت رییسه
‌ماده 15 – در هر فدراسیون یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرسی
علی البدل انتخاب می‌شود و عهده دار وظایف زیر می‌باشد:
1 – اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد هیأت
رییسه.
2 – اظهار نظر در باره صحت اطلاعاتی که مدیران فدراسیون در اختیار مجمع گذاشته‌اند
و در صورتی که مدیران یاد شده اطلاعاتی برخلاف حقیقت‌گزارش کرده‌اند بازرس مکلف
است مجمع را آگاه کند.
3 – بازرس می‌تواند در هر موقع، هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و
اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به فدراسیون را مطالبه کرده و مورد‌رسیدگی قرار دهد
لکن اقدامات بازرس نباید باعث توقف در روند اجرای امور فدراسیون باشد.
4 – بازرس می‌تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر
کارشناسان استفاده کند مشروط به آنکه آنها را قبلاً به فدراسیون معرفی‌کرده باشد
این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می‌کند همانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق
و رسیدگی را دارند.
5 – بازرس باید هر گونه تخلف یا تقصیری که از ناحیه رییس یا هیأت رییسه در امور
فدراسیون مشاهده می‌کند در اولین جلسه مجمع مطرح کند و در‌صورتی که ضمن انجام
مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و
جریان را به اولین جلسه مجمع‌گزارش دهد.
‌ماده 16 – به منظور انجام وظایف فدراسیونها در استانها، شهرستانها و بخشها،
هیأتهایی به نام هیأت ورزشی استان، شهرستان و بخش تشکیل می‌گردد.‌طرز تشکیل و شرح
وظایف هیأت‌های ورزشی به موجب آیین نامه‌ای که توسط سازمان تربیت بدنی ظرف سه ماه
تهیه و ابلاغ می‌شود انجام می‌گردد.
‌تبصره 1 – هیأت‌های ورزشی موضوع این ماده از نظر مسائل اداری، معاملاتی، فرهنگی
ورزشی و غیره تابع مقررات مورد عمل در فدراسیون هستند.
‌تبصره 2 – در ترکیب هیأت‌های نماینده ورزشکاران، کانون داوران، کانون مربیان و
اتحادیه باشگاهها حضور خواهند داشت و سازمان تربیت بدنی در‌تدوین آیین نامه موضوع
این ماده به گونه‌ای عمل خواهد کرد که غیر دولتی بودن فدراسیون حفظ شود.
‌ماده 17 – در هر فدراسیون به منظور استفاده از تجارب، تخصص و استعدادهای
قهرمانان، مربیان و داوران و سایر دست اندرکاران و با هدف اجرای‌دقیق مقررات و
اصول آماتوریزم و قوانین و مقررات بین المللی و بررسی راهکارهای توسعه و گسترش
رشته ورزشی مربوط کمیته هایی از قبیل کمیته‌فرهنگی، کمیته اجرایی، کمیته‌های اداری
و مالی کمیته تحقیقات و آموزش کمیته برنامه ریزی، کمیته داوران و مربیان، کمیته
رفاه و تعاون، کمیته‌فعالیت و سرمایه گذاری در امور بازرگانی و کمیته روابط بین
المللی تشکیل می‌گردد. طرز تشکیل، وظایف، فعالیت ،‌مسائل اداری، معاملاتی،
فرهنگی،‌ورزشی و سایر موارد ذی ربط با کمیته‌ها به موجب آیین نامه‌ای می‌باشد که
توسط رییس فدراسیون تهیه و پس از تایید هیأت رییسه به تصویب مجمع‌فدراسیون می‌رسد.
‌فصل سوم – سایر مقررات
‌ماده 18 – بودجه فدراسیون از منابع زیر تأمین می‌شود:
1 – کمکهای مالی سازمان تربیت بدنی
2 – کمکهای مالی مجامعی مانند کمیته ملی المپیک، کنفدراسیون آسیایی، فدراسیون
جهانی
3 – عواید حاصل از فروش بلیط مسابقات و برنامه‌های ورزشی
4 – کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل دستگاههای دولتی و وابسته به دولت،
مؤسسات عمومی، غیر دولتی، مراکز نظامی و انتظامی،‌شهرداریها، اصناف و بازاریان و
سایر اقشار مردم.
5 – عواید حاصل از فروش کتب، جزوات، عکسها، اسلایدها، فیلمها، مقالات و نشریات
ورزشی
6 – عواید حاصل از ساخت تولید، توزیع و فروش لوازم و وسایل ورزشی
7 – عواید حاصل از اجاره اماکن ورزشی متعلق به فدراسیون.
8 – عواید حاصل از دریافت حق عضویت سالانه باشگاهها و تیمهای ورزشی
9ـ عواید حاصل از دریافت حق اعتراض باشگاهها و تیمهای ورزشی
10 – اخذ وام از مؤسسات اعتباری و سیستم بانکی کشور
11 – عواید حاصل از انجام فعالیتهای بازرگانی، تجارتی و خدماتی.
12 – عواید حاصل از حقوق ورزشی مانند حق پخش تلویزیونی.
‌ماده 19 – فدراسیون مکلف است کمکهای مالی مورد نیاز سال آتی خود را حداکثر تا
پایان شهریور ماه هر سال و با توجه به سیاستهای بودجه مصوب‌رییس سازمان تربیت بدنی
تهیه و به دفتر امور مشترک فدراسیونها ارائه نماید تا در قالب بودجه سالانه منظور
گردد.
‌ماده 20 – فدراسیون مکلف است کلیه اعتبارات خود را به موجب آیین نامه مالی،
معاملاتی خود که ظرف سه ماه توسط سازمان تربیت بدنی تهیه و‌ابلاغ می‌گردد هزینه
نماید.
‌ماده 21 – فدراسیون مکلف است کلیه قوانین ،‌آیین نامه‌ها و مقررات مربوط به
نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی را مراعات و اجر نماید.
‌ماده 22 – کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار باید توسط فدراسیون یا نایب رییس
و خزانه دار امضا و ممهور به مهر فدراسیون باشد.
‌ماده 23 – فدراسیون موظف است وضعیت فعلی خود را ظرف شش ماه با این اساسنامه تطبیق
دهد.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

About admin

Check Also

ورزش و تربیت بدنی در برنامه ششم توسعه

ورزش و تربیت بدنی در برنامه ششم توسعه