اساسنامه کمیته ملی المپیک

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران 

http://www.olympic.ir/fa/aboutnoc/nocstatus

 

منشور المپیک 

اساسنامه کمیته بین المللی المپیک 

http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf

 

 

 

About admin

Check Also

ورزش و تربیت بدنی در برنامه ششم توسعه

ورزش و تربیت بدنی در برنامه ششم توسعه