تقابل دانشکده های ورزشی و فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی

دکتر محمدرضا اسماعیلی شازندی

استاد دانشگاه

 

بدون تردید مهمترین دقدقه ورزش کشور در یکی دو دهه اخیر جدا شدن دانشکده های تربیت بدنی از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی می باشد.

آن دوران خوش همچون زمان مدرسه عالی ورزش که اساتید دانشگاهی از مسولین ورزشی فدراسیون ها و مربیان کشور بودند فقط در کتابهای تاریخ ورزش مطالعه می شود.

از یک طرف اساتید دانشکده های تربیت بدنی تمایل چندانی برای فعالیت و پذیرش مسولیت های اجرایی از خود نشان نمی دهند و خود را در حوزه کتاب و مقاله محدود کرده اند.

و از طرف دیگر فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی در یک حصار ویژه ای محدود شده اند و خیلی راغب نیستند که به طور گسترده  با دانشکده های تربیت بدنی تعامل داشته باشند. حتی دوره های آموزشی فدراسیون ها نیز کمتر در دانشکده های تربیت بدنی برگزار می شود.

 

ابعاد این موضوع از چند بعد قابل تحلیل است که به تفصیل در ادامه معرفی می شوند:

1. موانع ورزشی

 

2. موانع قانونی

 

3. موانع سیاسی

 

4. موانع تخصصی

 

 

 

 

About admin

Check Also

ورزش و اعتیاد در زندگی روستایی

اعتیاد در زندگی روستایی به دو دلیل شیوع پیدا می کند. یکی بیکاری در بین …