نباید های کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه شازند

دکتر محمدرضا اسماعیلی شازندی

استاد دانشگاه

 

بسیاری فعالیت هایی از سوی کاندیداها و نماینده های مجلس مشاهده می شود که به جهت جلب توجه و جمع آوری آرا می باشد. این فعالیت ها حتی پس از انتخاب شدن نیز در بین نماینده های مجلس مشاهده شده است.

شاید تفاوت و اختلاف سلیقه در دیدگاه های مختلف باشد. ولی به هر حال برخی فعالیتهایی است که از نظر اینجانب برای یک نماینده مناسب نمی باشد.

 

نباید نخست: حضور در مراسم سوگواري اهالی شهرستان

یکی از فعالیتهای سخیف کاندیداها حضور در مراسم سوگواري اهالی شهرستان است . این مساله براي برخي بازماندگان محل تعجب بوده و حتی صاحبان عزا معترض بوده اند که مراسم سوگواري شان محل بهره برداري انتخاباتي شده است. علاوه بر آن آیا بهتر نیست نماینده زمان خود را صرف فعالیت های قانون گزاری و نظارتی صرف کند؟

 

نباید دوم: نداشتن تخصص حرفه ای

مجلس در نظام جمهوري اسلامي ايران، پرورشگاه نيست بلکه يک کارگاه تخصصي و پيشرفته قانونگذاري و نظارت محسوب مي شود.

شخصي که بر اين کرسي تکيه مي زند بايستي قبلا از جهات علمي و تجربي به ورزيدگي و خبرگی رسيده باشد تا بتواند حاصل توانش را در مجلس به خدمت بگيرد. اگر اکثر مجالس قانونگذاري جهان و بويژه کشور هاي پيشرفته را ملاحظه کنيد نمايندگان را مردان و زنان آزموده و ميدان ديده تشکيل مي دهند.

 

نباید سوم: شعارهای انتخاباتی کاذب

بيانات انتخاباتي نماینده باید با عملکرد سالهاي اول، دوم، سوم و سال پاياني حتما بايستي مقايسه گرديده و مورد قضاوت باشد. در نتیجه شعارهای انتخاباتی و سخنرانی های وی باید در حد اختیارات نماینده باشد و از غلوهای کاذب اجتناب ورزد.

 

نباید چهارم: افراطی گری سیاسی

رفع مشکلات مردم و شهرستان در کنار توسعه و حفظ منافع ملی مردم از اولویت های هر کاندیدا و نماینده باید باشد. افراطی گری سیاسی یکی از انحرافات برخی کاندیداها و نماینده های غیر متخصص می باشد که توانایی اظهار نظر در مورد مسایل فنی را ندارند. به نظر اینجانب توانایی ها و مهارتهای ادراکی و فنی و تخصصی برای یک نماینده و کاندیدا اولویت بیشتری نسبت به افراطی گری سیاسی دارد.

 

نباید پنجم : سخن گفتن علیه رقبا و دیگر احزاب سیاسی

اصل جوانمردی ایجاب می کند که هر کاندیدا و نماینده در حوزه تخصصی فقط خودش صحبت کند. وی توانمندیهای خود را تبلیغ کند و از شعارهای سیاسی علیه رقبا پرهیز نماید. البته گاهی در مناظره های رو در رو چنین امری ممکن است.

 

آرزوي فردايي روشن براي ايران اسلامي دارم.

About admin

Check Also

ورزش و اعتیاد در زندگی روستایی

اعتیاد در زندگی روستایی به دو دلیل شیوع پیدا می کند. یکی بیکاری در بین …