Tag Archives: معلم

هدایت تحصیلی دانش آموزان

نکاتی در مورد هدایت تحصیلی دانش آموزان می گویند در ابرقدرت شوروی سابق برای اینکه علایق شغلی دانش آموزان را بسنجند،آنها را در نمایشگاهی می بردند که دارای تنوع گوناگونی از صنایع بود و مثلا اگر دانش آموزی به سمت نقشه های ساختمانی می رفت علاقه او را به رشته …

Read More »

سوگندنامه سقراط برای معلمان

سوگندنامه سقراط برای معلمان بسیاری از حرفه ها دارای سوگندنامه حرفه ای هستند تا شاغلان آن حرفه به ارزش های حرفه شان متعهد باشند. معلمی از جمله مشاغلی است که مسئولیت های زیادی بر عهده دارد و تعهد و تلاش معلمان را برای اجرای وظایفی سنگین و حساس می طلبد …

Read More »