Tag Archives: وام

شرایط وام خود اشتغالی و وام اشتغال در منزل 1394

اخبار شرایط و نحوه دریافت وام خود اشتغالی و اشتغال در منزل برای سال 1394 پس از اعلام صندوق مهر امام رضا که متولی این امر می باشد در در سامانه قرار خواهد گرفت. ثبت نام صرفا از طریق سایت صندوق امام رضا انجام می گیرد. وام خود اشتغالی جهت …

Read More »